Kundecase

Se risikoene før de inntreffer

For det svenske verdipapirforetaket Aktiv Finans er sikkerhet en selvfølge. Med Dustin som samarbeidspartner har bedriften fått en trygg og effektiv IT-løsning.

Aktiv Finans håndterer fortrolige personopplysninger daglig. Bedriften jobber med 50 000 kunder. Som et meldepliktig foretak stiller Finansinspektionen store krav til Aktiv Finans, også når det gjelder IT.

– Våre fem kontorer er helt avhengig av en velfungerende helhetsløsning innen IT. Vi har ikke mulighet til å ha en egen IT-avdeling, så Dustin har tatt rollen som en personlig partner som kjenner våre behov, sier gründeren Walter Glavich.

Dustin hjalp Aktiv Finans med å gjøre en statusanalyse. Ut ifra den fikk de et forslag fra Dustin på hvordan løsningen kunne se ut.

– Tidligere jobbet vi mot vår egen server, noe som gjorde vår arbeidsprosess både rotete og ineffektiv. Nå benytter vi oss av Infrastructure as a Service, Client as a Service og Office 365. Det har gjort vår hverdag enklere og mye mer effektiv.

Alt finnes i skyen

Walter Glavich snakker varmt om tjenesten Infrastructure as a Service. Gjennom å ha arkivet i skyen i stedet for på en lokal server har det blitt lettere å finne dokumenter fra samtlige kontorer, sier han.

– Dustin har hjulpet oss med vår egen server i en overgangsperiode, men nå skal vi gå helt over til Infrastructure as a Service. Dette gjør at vi for eksempel slipper problemer med VPN-tuneller til serveren i kjelleren.

System som effektiviserer

Office 365 har effektivisert arbeidet for de ansatte og ytterligere fem eksterne konsulenter som bruker Aktiv Finans’ lisenser på ulike steder i landet.

– Det er enklere å ha alt i ett system. Vi har oversikt over hverandres kalender og får et bedre overblikk enn vi hadde tidligere.

Bedre oversikt med Client as a Service

Gjennom tjenesten Client as a Service, som innebærer overvåkning av dataparken, mener Walter Glavich og kollegene at de har fått bedre oversikt over sine datamaskiner og programmene de bruker.

– Nå vet jeg til enhver tid hvordan våre systemer fungerer. Gjennom denne tjenesten får vi for eksempel informasjon når minnekapasiteten til en maskin begynner å nærme seg smertegrensen. Det gjør at vi kan forebygge problemer.

Aktiv Finans har nå en trygg base i en uforutsigbar og utsatt bransje, ifølge Walter Glavich

– Som bedriftsleder og eier til et firma som sitter på masse fortrolig informasjon føles det trygt å holde Dustin i hånden. Jeg kan legge min energi der den trengs, og være sikker på at Dustin løser eventuelle problemer som skulle oppstå.

Vil du vite mer?

Gå inn på dustin.no/tjenester eller kontakt oss her.

Aktiv finans

Aktiv Finans jobber med finansiell rådgivning på investeringer og kapitalforvaltning. Bedriften jobber også med forsikringsformidling, tjenestepensjon, livs-, syke- og ulykkesforsikringer. Bedriften omsatte for cirka 16,5 millioner svenske kroner i 2017.

Nå vet jeg til enhver tid hvordan våre systemer fungerer.

Walter Glavich.

Slik ble det mulig

Utfordring

Finne sikre og effektive løsninger for å dele dokumenter mellom fem lokalkontor i Sverige. Som verdipapirforetak er sikkerheten veldig viktig.

Løsning

Server as a Service, som førte til bedre flyt og enklere arbeidsprosesser. Client as a Service, som bidrar til bedre oversikt over dataparken. Office 365, som forenkler arbeidet med lisenser og programmigrasjon.

Effekt

Mer effektivt samarbeid mellom kontorene. Sikre løsninger som følger kravene som Finansinspektionen setter.

Tekst: Nina Schmieder
Foto: Satu Knape