Strategi og lederskap

Slik får du alle til å jobbe mot samme mål

Vellykket entreprenørskap krever engasjerte medarbeidere. Hvordan lykkes man med det? Her er fem måter å øke engasjementet på arbeidsplassen.

Nå er vi i gang! Målet er satt. Alle er giret og entusiasmen er til å føle på. Høres det ut som et drømmescenario, langt fra din virkelighet? Det trenger det ikke å være, men for å få fram gnisten hos teamet må hver og en behandles som individer.

– Vi må prate med våre medarbeidere om hva som er viktig for dem, hva som inspirerer dem, sier Alexander Holmberg, som holder kurs i lederskap, og kurser sjefer i å bli bedre ledere.

For han er det soleklart: Engasjement starter innenfra, og det er der du må begynne.

– Nøkkelen til å få engasjerte medarbeidere, er å skape et meningsfullt og kreativt miljø med tydelig struktur, sier han.

Ettersom synet på hva som er meningsfullt, varierer, gjelder det å finne ut hva hvert enkelt individ trenger for å prestere bra.

– Vil du for eksempel at ditt team skal jobbe mot et mål, må du som sjef spørre dine medarbeidere ”hva trenger du for å ville oppnå dette målet?” Et mål er et mål først når man selv vil nå det, når det har blitt ens eget. Å melde seg på noen andre sitt mål fungerer ikke, sier Alexander Holmberg.

Tydelig strukturer med plass til kreativitet er viktigere enn noensinne i en digitalisert verden. Når forutsetningene raskt kan endres, oppstår det lett usikkerhet om hva som er forventet og hvordan arbeidet skal utføres.

– Å våge å være fleksibel, ombestemme seg og kunne stå for endrede forutsetninger er i dag helt nødvendig for å lykkes. Dessuten dør vi mennesker litt inni oss hvis vi ikke kjenner et engasjement for det vi gjør.

Fem måter å øke engasjementet hos dine ansatte

Snakk om mening

Alle blir ikke inspirert av samme ting. Finn ut hva som vekker engasjement hos hver enkelt medarbeider, og start ut fra det.

Vær nærværende

For å forstå hva som vekker dine medarbeideres engasjement trenger du å se dem, bli kjent med dem og vise at du er der for dem.

Skap tydelige strukturer

Sørg for at medarbeiderne dine føler seg trygge i det dere gjør. I et tydelig og trygt arbeidsmiljø er det morsommere å jobbe – og lettere å være kreativ, fleksibel og ha det gøy.

Skap tillit

Å være sjef er ikke bare et ansvar, men også tillit, og tillit skal være fortjent. Hvis dine medarbeidere ikke stoler på deg – hvordan skal du da få dem med i båten?

Stå for det du sier og mener

Tydelighet er helt avgjørende. Finn ut hvor du står, og bli stående der. Utydelighet skaper forvirring og usikkerhet – og fører til dalende arbeidslyst.

Les også:
Bli en bedre sjef – 5 trender innen lederskap
GUIDE: Slik skaper du en god møtekultur

Sist oppdatert: 1 juli 2022

Tagger