Strategi og lederskap

Slik skal Dustin benytte seg av sin egen innovasjonskapasitet

Nå som Saldab har blitt en del av Dustin, betyr det at flere ulike spesialister og aktører skal arbeide sammen under samme tak. Dette betyr at tjenestetilbudet må konvergeres og at behovet for pragmatiske prosesser øker. Så hvordan sørger man for å ikke miste seg selv i interne prosjekter istedenfor å ha fortsatt høyt kundefokus og innovasjonskapasitet? Vi spurte Jenny Litborn, ansvarlig for Service Product Management hos Dustin, som blant annet leder selskapets strukturerte innovasjonsarbeid.

– Vi har en ekstremt sterk innovasjonskraft innad i Dustin og i selskapene våre, og det trenger vi riktige verktøy og prosesser for å ivareta, sier Jenny.

– Hvis vi skal fortsette med å være relevante i en verden i forandring må vi også tørre å være radikale.

Innen innovasjonsforskningen bruker man å skille mellom inkrementell og radikal innovasjon, der sistnevnte handler om utvikling som forandrer grunnleggende adferd og ofte gjør tidligere teknologier og kunnskaper verdiløse.

– Radikal innovasjon handler om å utforske idéer når vi ikke kjenner til målet. Vi samler, setter opp hypoteser, tester, analyserer utfall og prøver igjen. Og sånn holder vi på. Det sier seg selv at vi i disse prosessene ikke kan benytte oss av tradisjonelle prosjektmetoder.

Hvis vi skal fortsette med å være relevante i en verden i forandring må vi også tørre å være radikale.

Dustins innovasjonsmodell er utviklet i samarbeid med Ideation360 som ledes av Sofie Lindblom, tidligere global innovasjonssjef hos Spotify. Denne modellen inkluderer også en digital plattform der medarbeidere kan legge opp og samhandle med idéer.

– Det fine med appen vår er at alt er innebygget i den. Alle hypoteser, tester og utfall loggføres i den og ingenting annet, og det er også derfra vi løfter beslutningsgrunnlaget vårt. Det er ikke sånn at den som lager den fineste powerpoint-presentasjonen får frem idéen sin, sier Jenny.

Som en støtte for disse prosessene har Dustin opprettet en spesiell innovasjonsgruppe som ganske enkelt arbeider for å få ting og tang til å bevege seg. Det kan handle om å formulere fokusområder eller hypoteser, eller sammenstille idéer, utføre tester og vurdere resultater.

– Denne gruppen er hentet fra ulike deler av organisasjonen vår. Det handler om personer med et mindset og engasjement til å kunne drive disse prosessene fremover.

Jenny Litborn

Jenny Litborn, ansvarlig for Service Product Management hos Dustin.

Jenny er nøye med å påpeke at ingen jobber fulltid med dette. Det finnes ingen slike spesifikke stillinger eller innovasjonsavdelinger hos Dustin.

– Hvis vi skal innovere virksomheten, må vi kunne engasjere alle medarbeiderne våre i det, og etter hvert også kundene våre. Nå har vi svært gode prosesser på plass for å kunne ivareta de kunnskapene og mulighetene vi allerede har, og de fremtidige som kommer i samband med nye ansettelsene, avslutter Jenny.

Les også: Utvikle deg eller dø – slik skapes innovasjon

Sist oppdatert: 1 juli 2022

Tagger