Arbeidsplass

Slik velger du riktig migrasjonsmetode

På tide å gå over til Office 365? Slik velger du den migrasjonsmetoden som passer best for bedriften din.

Den største utfordringen ved en overflytting til Office 365 er som oftest å overføre e-posten fra et annet system. Microsoft har grundige instruksjoner for hele migrasjonen, men før du setter i gang må du ta stilling til hvilken metode som passer best for bedriften din.

Trenger bedriften din å flytte e-posten fra en server med Microsoft Exchange finnes det tre metoder:

  • Hurtig migrasjon
  • Trinnvis migrasjon
  • Hybrid migrasjon

Hurtig migrasjon egner seg godt for organisasjoner med maksimalt 2 000 postkasser og innebærer at alt flyttes på en og samme gang. Metoden forutsetter at kildesystemet for e-post er Exchange Server 2003, Exchange Server 2007 eller Exchange Server 2010.

Trinnvis migrasjon er en god metoder for organisasjoner med flere enn 2 000 postkasser og innebærer at flyttet skjer i flere omganger. Kildesystemet for e-post må være Exchange Server 2003 eller Exchange Server 2007.

Hybrid migrasjon er et alternativ for organisasjoner som vil beholde både lokale postkasser og online postkasse og gradvis migrere brukere og e-post til Office 365. Metoden passer for deg som har Exchange 2010 og flere enn 2 000 postkasser alternativt Exchange 2010 og vil migrere i små omganger over tid eller for deg som har Exchange 2013.

Dersom organisasjonen bruker et annet system enn Microsoft Exchange i dag, kan det isteden passe å migrere ved hjelp av protokollen IMAP. Velger du den metoden er det viktig å huske at det kun er objektene i brukernes in-boks eller andre e-postmapper som overføres og ikke kontakter, kalenderobjekter og oppgaver. Disse må hver bruker flytte på egenhånd. Denne migrasjonsmetoden skaper ikke heller postkasser i Office 365. Disse må skapes manuelt for hver bruker før migrasjonen.

Det finnes også en mulighet for brukerne å importere sin egen e-post, men er nok ofte ikke aktuelt i større organisasjoner. Du kan også leie en Microsoftpartner for migrasjonen, eller få hjelp av et migrasjonsverktøy fra en tredjepart. 

Ta kontakt med oss idag, så hjelper vi deg!

Sist oppdatert: 1 juli 2022

Tagger