Arbeidsplass

Slutt på bruk og kast

Elektronisk avfall er den raskest voksende avfallstypen i verden, og det gjenvinnes ofte på en måte som er skadelig både for mennesker og miljø. Hvordan kan vi gjøre elektronikken mer bærekraftig? Svaret er å tenke sirkulært.

Hva er sirkulær økonomi? Gjenvinning er et konsept de fleste kjenner til. De siste årene har imidlertid den tradisjonelle miljø- og økonomitanke­gangen måttet vike til fordel for et mer sofistikert begrep – sirkulær økonomi.

Til forskjell fra dagens lineære økonomi, der ting produseres, selges, brukes og blir til avfall, er den sirkulære økonomien mer lik naturens kretsløp. Tekniske materialer blir gjenvunnet, biologiske materialer blir tatt hånd om, og energi og drivstoff kommer fra fornybare kilder. Produkter lages for å vare så lenge som mulig, og er lette å oppgradere, reparere og gjenvinne.

– Stigende råvarepriser kombinert med økt miljøbevissthet har ført til at stadig flere bedrifter har begynt å interessere seg for sirkulær økonomi, sier Elin Bergman, Manager Corporate Partner­ships i WWF – Verdens naturfond i Sverige.

Hvordan ser det så ut på IT-fronten?

Bildet er noe dystert. Den raske tekniske utviklingen og det enorme prispresset på elektronikk gjør at produktene bare varer noen år, og i dag er elektronisk avfall den raskest voksende avfallstypen i verden. Mesteparten havner på søppelfyllinger i blant annet India, Afrika og Kina, der utsatte mennesker sliter for å utvinne verdifulle metaller og mineraler fra komponentene. Ofte jobber de uten verneutstyr og med metoder som skader både dem selv og miljøet.

I EU er situasjonen bedre fordi produsentene her siden 2005 har hatt et produsentansvar, det vil si ansvar for å samle inn og ta hånd om brukte produkter på en forsvarlig måte. Dessverre følger ikke alle regelverket, og det foregår en stor illegal handel med elektronisk avfall. Mye av den kasserte elektronikken kunne dessuten vært til nytte for noen andre.

HP tidlig ute

Dette er noe HP innså allerede på 90-tallet. Selskapet har i dag et program for mottak og behandling av produkter i 73 land. Når kundenes utstyr har utspilt sin rolle, tar HP det tilbake, undersøker hva som fortsatt fungerer, og selger det på bruktmarkedet. Gevinsten deler de med kunden.

– Rundt 90–95 prosent av det vi får inn, kan selges videre. Først og fremst bærbare PC-er, men også stasjonære maskiner og servere, forteller Hans Wendschlag, Environmental Program Manager for EMEA i HP.

Men selv om de har et godt program for gjenvinning og gjenbruk, kan de ikke holde tritt med dagens forbruk.

– En utfordring er at vi må bli mer effektive og bruke færre materialer for å oppnå mer, mener Hans Wendschlag.

Økt bevissthet

Han tror at utviklingen innen sirkulær økonomi vil fortsette og påpeker at mye allerede er gjort, selv om det tar tid. Eksempelvis er mengden farlige kjemikalier i elektronikk kraftig redusert etter krav fra forbruker- og miljøorgani­sasjoner, miljømerker og bedrifter, deriblant HP. Også bevisstheten rundt konfliktmineraler øker, det vil si mineraler som brytes under slavelignende forhold i konfliktrammede områder, ofte gjennom bruk av barnearbeid.

– For oss som produsent handler det om å lytte til hva kundene etterspør når det gjelder miljø- og energieffektivitet, og deretter stille krav til underleverandørene i avtalene våre, sier Hans Wendschlag.

HP har siden 1996 brukt IT Eco Declaration-standarden, som gir informasjon om produktenes miljøprofil. Mange leverandører har imidlertid ikke en slik miljøerklæring, og den er dessuten ganske teknisk, noe som gjør at ikke alle kunder leser den.

– Her har teknologibedrifter fortsatt mye å gjøre. Kundene trenger hjelp for raskt og enkelt å forstå hvilke produkter som er best, sier Elin Bergman.

Gjøre produkter om til tjenester

Hun mener også at bedrifter burde ta en gjennomgang av sin salgsstrategi og markedsføring og ikke presse oss til å konsumere nytt hele tiden. En viktig del av den sirkulære økonomien er nemlig å utvikle nye forretningsmodeller.

En typisk modell er å gjøre om produkter til tjenester. I dag utvikles mange produkter, blant annet elektronikk, med kort levetid og med tanke på å holde forbruket oppe. Eller de står ubrukte store deler av tiden, for eksempel biler. Hvis produktene derimot leies ut, inkludert reparasjon og service, blir det plutselig interessant for produsenten å øke levetiden og satse på kvalitet. En annen fordel er at produsenten i siste instans kan være sikker på å få tilbake produktene og gjenvinne materialene – noe som er blitt stadig mer aktuelt i takt med at råvareprisene stiger.

– I fremtiden tror jeg at vi kommer til å leie enda mer, selv som privatpersoner, for eksempel TV-apparater og mobiltelefoner, avslutter Elin Bergman. 

5 TIPS TIL HVA DU BØR TENKE OM SIRKULÆRBART IT-UTSTYR:

  1. Forbruk mindre. Mindre forbruk er den mest effektive måten å spare miljøet på. Behold mobilen litt lenger.
  2. Kjøp kvalitet. Sats på kvalitet i stedet for billige produkter som raskt går i stykker. Det finnes standarder for holdbarhet, og flere produsenter har produktserier som følger disse.
  3. Reparer. Fiks i stedet for å kaste og kjøpe nytt. Det enkleste er å tegne en serviceavtale og forlenge garantitiden for produktene.
  4. Gjenbruk. Inngå avtale med en bedrift som henter utgått utstyr og selger det som er mulig på bruktmarkedet, og gjenvinner resten.
  5. Ta bevisste valg. Spør leverandøren hva et produkt inneholder. Se etter miljømerker som Svanen, TCO, nyeste merker fra Energy Star samt IT-miljødeklarasjoner.


Tekst: Hanna Larsson  Illustrasjon: Valero Doval

Sist oppdatert: 1 juli 2022

Tagger