Bærekraft

Takeback sletter innholdet på din IT like trygt som hos NATO

For klimaets skyld må vi bli flinkere til å gjenbruke teknologien vår. Dette krever at vi kan sletter det som ligger på gamle datamaskiner trygt og sikkert. Blancco og Dustin gjør det bærekraftig og på en like sikker måte som hos NATO.

Det kan være dyrt å ikke kvitte seg med gammelt IT-utstyr på riktig måte. Bare spør den amerikanske investeringsbanken Morgan Stanley.

Etter å ha kassert gamle IT-enheter og demontert to datasentre i 2016 og 2019, ble banken anklaget for å ha utsatt 15 millioner kunder for potensielle datalekkasjer. Personnummer, bankdetaljer og andre sensitive data var på avveie. Feilhåndteringen endte opp med å koste banken 120 millioner dollar.

“Du tror at all data er slettet, men at de egentlig fortsatt er der”

Ved hjelp av Dustins returtjeneste Takeback kan du gi gammelt IT-utstyr nytt liv ved å selge maskinvaren videre. En forutsetning er selvfølgelig at du kan føle deg trygg på at dataene dine slettes.

Det er her datasikkerhetsselskapet Blancco kommer inn. De er ansvarlige for sletting av alt IT-utstyr som Dustin får inn. Hos Blancco kjenner de godt til Morgan Stanleys skrekkscenario – og vet nøyaktig hvordan de skal unngå at noe lignende skjer.

– I bransjen pleier vi å si at en «false positive” er det verste som kan skje. Det vil si at du tror at all data er slettet, men at de egentlig fortsatt er der. Det betyr at forretningshemmeligheter eller personopplysninger kan havne hos helt andre brukere, sier Fredrik Forslund VP for Enterprise and Cloud Erasure Solutions i Blancco.

Vi har snart gjennomført en halv milliard slettinger uten en eneste datalekkasje.

Fredrik Forslund, VP for Enterprise and Cloud Erasure Solutions i Blancco.
takeback växjö

Viktig med riktig sertifikat ved sletting

Bedrifter har også et juridisk ansvar for å følge lovverket for databeskyttelse. Det betyr høye krav til sertifikatene du mottar for slettingen. Hos Blancco jobber de tett med Dustin for å sikre at tjenesten holder tritt med sikkerhetsbransjens lynraske utvikling.

– Når du først har overlevert gamle enheter og mottatt et Blancco-sertifikat etter sletting, er det ikke mulig å hente informasjon fra maskinvaren. Dette har blitt testet mange ganger i løpet av de 25 årene vi har vært i bransjen. Vi har snart gjennomført en halv milliard slettinger uten en eneste datalekkasje, sier Fredrik Forslund.

Et av de viktigste stegene i sletteprosessen er å foreta en verifisering etter slettingen. For å sjekke at prosessen har fungert og all data er borte.

– En kunde hos Dustin opplever samme sikkerhetsnivå ved sletting av IT-utstyret deres, som Forsvaret og ulike NATO-organisasjoner rundt om i verden. Som vil si det høyeste sikkerhetsnivået tilgjengelig i dag, sier Mats Holgersson, regiondirektør i Blancco.

Takeback er et viktig steg på veien mot en sirkulær IT-økonomi.

Mats Holgersson, Regional Director i Blancco.
takeback erasing data

Sletting av data uten å ødelegge harddisken

Før trodde vi at harddiskene måtte fysisk ødelegges. At kun dette førte til en helt sikker sletting av data. Det er ikke lenger sant. Og ikke minst må SSDer faktisk brytes ned til et fint pulver for å hindre at data kan gjenopprettes. En annen ulempe ved å ødelegge harddisker er at det fører til store klimaavtrykk.

Blanccos prosesser for å slette data reduserer behovet for å fysisk ødelegge gammel maskinvare.

– Hvis du kan slette data på en sikker måte og samtidig beholde harddisken slik at noen andre kan gjenbruke den, da har du skapt en betydelig verdi for samfunnet som helhet. Takeback er et viktig steg på veien mot en sirkulær IT-økonomi, sier Mats Holgersson.

Få teknologien til å vare med Takeback

36 prosent lever i falsk trygghet

En tredjedel, eller 36 prosent, av spurte IT-beslutningstakere over hele verden kan fortelle at organisasjonen deres bruker for dårlige metoder for å slette data. Det opplyser datasikkerhetsselskapet Blancco i undersøkelsen ”A False Sense of Security”.

For å garantere at sletting av data møter kravene til sikkerhet, er det viktig at du kontakter en leverandør som kan verifisere og utstede sertifikater knyttet til sletteprosessen. Blant de mangelfulle metodene som brukes mange steder nevnes:

  • Formatering av harddisker
  • Overskriving ved hjelp av gratisprogramvare
  • Fysisk ødeleggelse uten sporbare prosesser
  • Overskriving ved hjelp av betalt programvare (uten sertifikat)
  • Ingen metode (fire prosent av de spurte beslutningstakerne)

Tekst: Jakob Svärd

Sist oppdatert: 16 september 2022

Tagger