Arbeidsplass

Tilgang er viktigere enn eierskap

Nå skifter fokus fra å eie hardwaren skriver til å ha tilgang til tjenesten utskrift. Det stiller nye krav til HP, men gir også nye muligheter for både forretningsmessige og miljømessige gevinster.

Når vi kjøper blekk til skriveren, er det egentlig ikke selve blekket vi vil ha, men muligheten til å kunne skrive ut. Dette har blitt løst av HP med tjenesten "Instant Ink", der brukeren slipper å tenke på å kjøpe nye blekkpatroner, men i stedet abonnerer på blekk som tilsvarer et visst antall utskrifter i måneden.

– Instant Ink er en tjeneste som passer godt inn i den sirkulære økonomien. Det reduserer material- og energiforbruket med halvparten, sammenlignet med om brukeren selv kjører til butikken og skaffer seg forbruksvarer. I tillegg sparer kunden halvparten av kostnaden, og de returnerer blekkpatronene for gjenvinning. Plasten blir resirkulert i nye blekkpatroner, en lukket materialsyklus. Brukeren trenger ikke å oppdage at det mangler blekk når det trengs mest, sier Madeleine Bergrahm, som er sustainability manager på HP.

Denne tankegangen er noe som gjennomsyrer hele selskapet, forteller hun:

– Vi som selskap, må omstille oss til å fokusere mer på sirkulære forretningsmodeller der kunden mottar en tjeneste i stedet for å eie et produkt. Det er et internt arbeid å omstille prosesser som personale, ordre og levering, sier Madeleine Bergrahm.

Dette gjelder ikke bare for HP, men også for selskapets kunder.

– Å tenke over bruken ved å velge en printer, eller utskriftstjeneste, som er nødvendig for behovene kunden har, er viktig. Bærekraft handler om å utnytte de ressursene vi har, på en så effektiv måte som mulig, og å holde dem i sirkulasjon, sier Madeleine Bergrahm. Samtidig skal ikke kunden behøve å sette seg inn i mye unødig teknisk informasjon, men HP vil gjøre det enkelt for kunden å velge riktig.

– For kundene vil det bli enda enklere å dra nytte av våre produkter; de skal kunne fokusere på hvilken nytte de vil ha av et produkt eller en tjeneste og ikke behøve å gå dypere enn de ønsker, inn i tekniske detaljer, sier Madeleine Bergrahm.

HP var et av de første selskapene i EU som bygde opp en virksomhet i flere land, for å ta sitt produsentansvar for elektronikk. De jobber også med sosial bærekraft og ser positivt på utviklingen innen segmentet.

– Vi har lenge jobbet med sosiale og etiske problemstillinger i leverandørleddet, og gleder oss over interessen som fremfor alt offentlig sektor og kommersielle kunder har for hvordan produktene fremstilles. Det håper vi at også små og mellomstore bedrifter skal få øynene opp for, sier Madeleine Bergrahm.

3 viktige trender innen utskrifter

  1. Kundene begynner å bli mer interessert i utskrift som en tjeneste, enn å kjøpe en skriver.
  2. Sirkulær økonomi slår gjennom på bred front, blant annet ved bedre ressursbruk og gjenvinning av for eksempel brukte blekkpatroner.
  3. Kundene stiller ikke bare høyere krav til miljøtenking, men også til sosial bærekraft.

Les også:

Betydningen av å støtte brukerne til å bli mer bærekraftige
Fra skriver til digital dokumenthåndtering

Fokus

Madeleine Bergrahm

HP

Sist oppdatert: 1 juli 2022

Tagger