Strategi og lederskap

Tjenestene som gjør digitaliseringen av skolen enklere

Siden 2015 har tilgangen til datamaskiner i skolen økt markant, men samtidig opplever fire av ti lærere at tekniske problemer begrenser jobben deres. Det viser en ny rapport fra Skolverket om digitalisering i skolen.

Akkurat som i resten i samfunnet pågår digitaliseringen i skolen for fullt. En rapport fra det svenske Skolverket viser at både teknologien og kompetansen har økt siden 2015. I dag er det i gjennomsnitt 1,3 elever per datamaskin i grunnskolen, sammenlignet med 1,9 elever per datamaskin for fire år siden. Bare en tiendedel av dagens lærere oppgir at de har behov for å få grunnleggende datakunnskaper.

Men til tross for økt kompetanse og bedre tilgang til maskinvare, er bruken av digitale hjelpemidler i skolen langt fra problemfri. Fire av ti lærere opplever at tekniske problemer begrenser jobben deres minst en gang i uka. Bare halvparten av grunnskolene har tilgang til support samme dag.

– Med riktig bruk kan digitale verktøy støtte og forbedre undervisningen, men når teknologien svikter risikerer det snarere å svekke enn å hjelpe, sier Skolverkets generaldirektør Peter Fredriksson.

Tekniske problemer forårsaker også problemer for de nasjonale prøvene. Fra og med 2022 skal disse gjøres digitalt, og da krever det at skolene har trådløse nettverk med nok kapasitet til at alle elever i et årskull skal kunne strømme film samtidig. Men Skolverkets rapport viser at selv om nesten alle skoler har tilgang til trådløst nettverk, så er ikke kapasiteten tilstrekkelig høy. I stedet sier sju av ti rektorer i grunnskolen og nesten en like stor andel i videregående skole, at de har et stort behov for investeringer i digital teknologi.

Frigjør tid til undervisning

En av de aktørene som jobber med å hjelpe skolene med disse problemene er Dustin. I dag samarbeider Dustin med flere skoler. Fortsatt er det først og fremst maskinvare skolene etterspør, selv om et tjenestetilbud ville kunne løst en stor del av problemene med teknologien som kommer frem i rapporten.

– Nå prøver vi å vise skolene hvor mye av problemene som kan unngås, dels om de får hjelp av oss ved engangstilfeller, men mest av alt om vi får hjelpe dem hele veien, fra start til slutt, sier Christer Dahlström, Customer Technology Evangelist hos Dustin.

– I stedet for at pedagogene skal behøve å vie seg til teknologien som de verken vil, eller kan håndtere, kan vi ta oss av det, og frigjøre tid til undervisning. Og det gjelder for hele spekteret, fra nettverk og datamaskiner til lisenser og support.

Enklere og billigere

Den eneste forskjellen mellom en skolekunde og en forretningskunde hos Dustin er at lisensene for skolekunder er både enklere og billigere.

– Kjøper skolen en pakke til pedagogene er det gratis å bruke også for elevene, og da inngår all håndtering av alle klienter. På den måten får de verktøy som virkelig fungerer, tilgjengelighet uansett tid og sted, samt attraktive verktøy som gjør det morsom og enkelt for elevene å jobbe.

For Dustin er målet å få flere skoler til å forstå hvor godt IT som tjeneste egner seg for skoleverdenen, og på den måten bidra til bedre resultater i skolen.

– Vi kan ikke fjerne problemene med skulking og lærevansker, men vi kan håndtere teknologien sånn at lærerne kan vie seg til elevene. Det sier seg selv at dersom pedagogene kan fokusere på å undervise i stedet for å bruke tid på teknologien, kan flere lykkes med skolegangen og gå videre i samfunnet.

Digitaliseringen i skolen

16 000 lærere, elever, rektorer, barnehagelærere og barnehagesjefer i Sverige har fått tilsendt en undersøkelse om tilgangen på digitale verktøy, digital kompetanse og hvordan digitale verktøy blir brukt. Rundt 9 000 har svart. Rapporten er en oppfølging av den nasjonale digitaliseringsstrategien for skolevesenet som den svenske regjeringen besluttet i 2017.

Les mer om hva Dustin kan gjøre innen offentlig sektor.

elever i skola