Arbeidsplass

Unngå overraskelser

Ved å la Dustin ta seg av de ansattes datamaskiner sparer dere penger og får en mer effektiv drift, samtidig som dere frigjør ressurser.

Klient som tjeneste er en IT-tjeneste utviklet for bedrifter mellom 5 og 500 ansatte. Tjenesten er for bedrifter som ønsker en problemfri og driftssikker arbeidshverdag.

Med inkludert sluttbrukersupport er hjelpen aldri langt unna. Da kan de ansatte bruke alle sine ressurser på den egentlige jobben.

En mindre bedrift kan slippe å ha en IT-ansvarlig, og være avhengig av at denne personen til enhver tid er frisk og på jobb. For større bedrifter kan en IT-ansvarlig frigjøres til mer strategiske IT-relaterte spørsmål.

KLIENT SOM TJENESTE

  • Forutsigbare IT-kostnader
  • Garantert oppdatert antivirusbeskyttelse på alle klienter
  • Bedre bruk av egne ressurser

Sikkerheten blir ivaretatt på beste måte

Det har vist seg at en fjerdedel ikke har hatt tilfredsstillende antivirusbeskyttelse når tjenesten er blitt implementert. Med Klient som tjeneste fra Dustin er du garantert oppdatert antivirusbeskyttelse på alle dine klienter. Med den inkluderte supportavtalen får du høyeste grad av driftssikkerhet og en arbeidsdag fri for IT-problemer.

Faste månedlige kostnader

Med faste månedlige kostnader har dere alltid økonomisk forutsigbarhet. Vi følger dere opp løpende og har hele tiden oversikt over status på deres maskiner. Da kan vi oppdage og rette problemene før de oppstår.

Tekst: Atle Abelsen