Arbeidsplass

Usynlig teknologi i skolen

– Dustin skal gjøre IT enkelt. Teknologien skal ligge transparent i bakgrunnen og bare virke. Dette handler ikke om IT i skolen, dette handler om ny pedagogikk.

Rådgiver Erlend Larsen hos Dustin er klar på hvilken rolle Dustin skal spille i det økende markedet av skoler som vil ta i bruk neste generasjon pedagogiske læremidler.

– Vi skal være en helt leverandøruavhengig teknologipartner og tilby kundene løsninger som er helt og holdent skreddersydd etter deres behov og IT-strategi. Vi er ikke et konsulentselskap med egenutviklede systemløsninger, men skal kunne velge fritt i den floraen som finnes på markedet på vegne av våre kunder, understreker Larsen.

Han peker på erfaringene fra Jong skole i Bærum, som nå er inne i det andre skoleåret av tre der 400 elever fra første til sjuende klasse bruker iPad i stedet for skolebøker.

For oss er det svært viktig at et slikt prosjekt ikke får et teknologi­fokus - Erlend Larsen, Dustin Norge.

– For oss er det svært viktig at et slikt prosjekt ikke får et teknologi­fokus. Derfor er vi partner med RIKT, som sørger for at det blir et helhetlig pedagogisk opplegg rundt det, og ikke bare «skolebøker på iPad».

Dustin bruker også leveransen til Jong som en læringsarena for hvordan fremtidige tilbud og leveranser skal utformes.

– Vi ser det som hensiktsmessig å starte med kommunenes system- og IT-ansvarlige. Slike prosesser må forankres i kommunenes IT-strategier, og det må henge sammen med kommunenes og skolenes øvrige IT-infrastruktur.

Larsen tror det er mye enklere å etablere en dialog med kommunene på forhånd, i en planleggingsfase, enn å komme etterpå og be om assistanse når det oppstår systemkonflikter.

– Det har vært en av de viktigste erfaringene vi har fra prosjektet med Jong. Der går det nå på skinner, selv om skolens ledelse har en «enorm» drivkraft til å ta i bruk moderne pedagogiske prinsipper.

Jong gikk inn på en treårig leasingavtale for iPad-ene til elevene. – Det betyr et lettere økonomisk løft for skolen. Samtidig får alle elevene en flunkende ny iPad som skal følge dem i skole­hverdagen i tre år.

– Apple er et lite hakk foran konkurrentene med hensyn til å være intuitiv, brukervennlig og robust. Det er også viktig at løsningene er helt kompatible med kommunens øvrige IT-systemer og IKT-strategi.

Tekst: Atle Abelsen

Sist oppdatert: 1 juli 2022

Tagger