Arbeidsplass

Vanlige feil ved migrasjon

Sjansen for å lykkes med en migrasjon til Office 365 øker markant dersom du er bevisst hvordan du unngår de potensielle utfordringene som finnes.

I forbindelse med en overgang til Office 365 finnes det alltid en fare for å gjøre feil som forsinker prosessen eller forårsaker andre problemer for IT-administratorene eller brukerne. Her gjennomgår vi noen av de vanligste fellene og hva du kan gjøre for å unngå dem.

Sjekk hvilke tjenester som inngår

Selv om standardabonnement for Office 365 inkluderer et stort antall funksjoner er det viktig å huske at du ikke kan regne med at alt du trenger virkelig inngår. For eksempel kan det vise seg å være nødvendig å legge til ekstra tjenester. Disse må også tas med i kostnadsberegningen, noe som er lett å glemme.

Pass derfor på å ikke ta noen snarveier i behovsanalysen, og vær nøye med å granske hva abonnementene tilbyr og hva som skiller dem fra hverandre. For eksempel oppdager du kanskje at organisasjonen trenger å kjøpe tjenester som Visio Pro eller Yammer Enterprise ved et senere tilfelle.

Gjør en kontroll av nåværende miljø

Å kontrollere det nåværende miljøet før migrasjonen begynner er alfa og omega. Dersom dette ikke gjennomføres grundig kan problemer oppstå under migrasjonsprosessen eller etterpå.

Denne kontrollen inkluderer blant annet en rensning av unødvendige data, verifisering av at Active Directory fungerer som det skal i tillegg til en gjennomgang av nettverk og annet utstyr for å forsikre at det finnes tilstrekkelig båndbredde. Det er også nødvendig å kontrollere at ikke klientene kjører en utdatert versjon av Microsoft Outlook og at nettleseren er tilpasset Office 365.

Fullfør alle trinn i migrasjonsprosessen

Når migrasjonen er ferdig er det viktig å virkelig fullføre alle anbefalte steg. Dette kan blant annet inkludere å opprette en plan for å håndtere de endringene overgangen innebærer.

Det kan også hende brukere oppdager at de ikke lengre har tilgang til arkivert e-post etter migrasjonen siden de fleste tradisjonelle arkiveringsløsningene ikke er kompatible med Office 365.

I de fleste tilfeller har den eldre løsningen en eksportfunksjon som kan løse problemet. I andre tilfeller kan du få hjelp av et eksportvektøy fra en tredjepart. Trenger du hjelp? Ta kontakt med oss idag - vi bistår deg veldig gjerne i denne prosessen!