Strategi og lederskap

Rapport og sjekkliste: Veiledning i krise

Når krisen er et faktum trengs det tydelig lederskap. Men det er ikke alt. I rapporten vår får du verdifulle tips om hva IT-avdelingen bør tenke på og ikke minst, et verktøy som hjelper deg med krisehåndtering.

I en krise må alle bidra. Det trengs en tydelig ledelse, og alle må gjøre ting som vanligvis strekker seg utenfor deres normale stillingsbeskrivelse. Arbeidet skal være rettet mot handling, ettersom den dårligste avgjørelsen som regel er å ikke handle i det hele tatt. Ikke minst er kommunikasjon alfa og omega for å lykkes med krisehåndteringen.

For IT er det absolutt viktigste, bortsett fra å ikke miste økonomisk kontroll, å adressere disse to viktigste spørsmålene:

  • Hvordan kan IT opprettholde virksomhetens viktigste funksjoner til tross for at normale funksjoner og ressurser ikke er tilgjengelige på samme måte som før?
  • Hvordan kan IT støtte virksomheten med å øke produksjonen igjen til normale nivåer når krisen er over?

Last ned rapport + sjekkliste

Sist oppdatert: 1 juli 2022

Tagger