Strategi og lederskap

Det er viktig at ny teknologi bidrar til å styrke læringen

– Vi hjelper skolene med å dra nytte av moderne teknologi, slik at de i sin tur kan styrke læringen og gjøre elevene klare til å fungere i samfunnet. Det sier Christer Dahlström, Senior Solution Architect hos Dustin, en av Nordens ledende IT-leverandører.

Dustin har lang erfaring med å bistå kommuner, skoler og andre offentlige virksomheter med ulike utfordringer som følger av digitaliseringen.

– Vi mener at det er viktig at alle elever har samme digitale kompetanse og tilgang til IT-utstyr. Det fører til at skolene kan øke innovasjonen som oppstår når elevene ved hjelp av moderne teknologi, kan koble sammen ideene sine på en helt ny måte, sier Christer Dahlström.

Han peker på at digitalisering i skolen gir gode muligheter, men at de ikke kommer automatisk.

– Skoleverket har hatt som oppgave å fremme bruken av IT siden 1992. På den tiden manglet lærerne nødvendig kompetanse, og hvis datamaskiner fantes, stod de i et datarom med tidsbestilling. Men etter hvert som produktene har blitt lettere, bærbare og billigere, har det også blitt enklere for skolene å integrere teknologien i undervisningen, og det er her vi hos Dustin kommer inn i bildet.

Lang erfaring

I dag er de fleste analytikere enige om at den store utfordringen med å introdusere ny teknologi i skolen ikke handler om grunnleggende pedagogikk, men om organisering og kompetanse. Lærerne trenger å organisere seg på nye måter for å kunne håndtere teknologien, og skoleledelsen må sørge for at lærerne har rett kompetanse.

– For å lykkes med introduksjonen av ny teknologi og utnytte mulighetene som tilbys av digital teknologi, er det nødvendig med en infrastruktur rundt selve bruken av teknologien, sier Christer Dahlström.

Han påpeker at IT-miljøet i ulike organisasjoner blir stadig viktigere, også sett fra et forretnings- og rekrutteringsperspektiv. Et eksempel på dette er den nye store nettverksplattformen som Dustin er i ferd med å rulle ut for AcadeMedia, et av Nord-Europas størsteutdanningsselskaper.

– Også i dag er det elever som velger skole ut fra arbeidsverktøy. For å kunne tilby valgfrihet må det være en underliggende infrastruktur som gir mulighet for fleksibilitet og som ikke låser virksomheten til bare å kunne bruke visse verktøy fullt ut. Vi har lang erfaring med å integrere teknologi i skolen og skaper løsninger som tillater kundene å arbeide i hybridmiljøer, noe som både gir dem konkurransefortrinn og et fleksibelt, fremtidssikkert IT-miljø.

To områder der teknologien endrer skolen – undersøkelser fra Dustin:

  • Skolen må ta større ansvar for sosialiseringen som foregår på den digitale arenaen. Å lære barna å samhandle på nettet, lære dem kildekritikk og forklare hvordan informasjon de finner allerede kan være behandlet av andre programmer, er noen av oppgavene til en moderne skole.
  • Ved å bruke LMS, Learning Management Systems, kan skolen effektivisere administrative oppgaver som dokumentasjon, individuelle vurderinger, karakterer og kommunikasjon med elever og foreldre.

Dustin er en av Nordens største IT-partnere og tilbyr en helhetslevering av produkter, tjenester og løsninger. For alle bedrifter, skoler og offentlig sektor.

Les mer på dustin.no/offentlig-sektor.

Sist oppdatert: 1 juli 2022

Tagger