Digital analyse for bedre beslutninger

For Nord-Europas største utdanningsbedrift er IT-strategien avgjørende for AcadeMedias suksess. Petter Hallman, CIO, forteller hvordan de jobber med digitale læremidler og hvorfor de bruker data for å øke kvaliteten og kundetilfredsheten.

Som CIO på AcadeMedia er Petter Hallman ansvarlig for det strategiske digitaliseringsarbeidet på konsernnivå. Med bakgrunn som forretningsutvikler har han en fot i den daglige virksomheten og en i fremtiden. En av Hallmans arbeidsoppgaver er å være en sparringspartner for medarbeidere og sjefer på alle AcadeMedias barnehager, skoler og voksenopplæringer – alle med ulike behov. Petter Hallman understreker viktigheten av å sikre de unike forholdene til hver virksomhet når det gjelder IT-verktøy.

– Vårt mål er å skape forhold som legger til rette for at hver enkelt foretak kan gjøre en best mulig jobb ut ifra sine forutsetninger, sier han.

Læring er et begrep som står i fokus gjennom hele digitaliseringsarbeidet, og er noe som Petter Hallman kommer tilbake til senere i intervjuet. Det er delvis et spørsmål om hva man lærer bort, og delvis et spørsmål om hvordan IT kan bidra til bedre muligheter for læring. For AcadeMedia handler sistnevnte hovedsakelig om digitale verktøy, digitalt innhold, ferdigheter og lederskap. Dette kan være hvordan lærerne velger å bruke digitale tjenester og verktøy som for eksempel Schoolido eller Digiexam for å forbedre undervisningen i klasserommet

– Det spiller ingen rolle hvor bra IT-utstyr du har om du mangler kompetansen til å bruke det. Derfor trenger vi å jobbe mye med kompetanseutvikling og vår egen læring, sier han.

Samarbeid mellom lærerne og kommunikasjonen med elever, både eksisterende og fremtidige, er to andre digitaliseringsområder AcadeMedia satser på.

– Om du for eksempel er den eneste læreren i ditt fag på en skole, vil det være nyttig å kunne dele erfaringer med andre i samme situasjon. For oss kan digital kommunikasjon også handle om å nå ut med vårt budskap til kommende elever og foreldre.

Petter Hallman mener at faren med digitalisering er at er brukerne føler at den øker arbeidsmengden heller enn å underlette.

– Å effektivisere og automatisere er en stor del av vårt oppdrag sentralt. Det skal ikke finnes sju ulike passord for ulike tjenester når målet er å forenkle hverdagen for lærere og elever. I stedet for å stille flere spørsmål til lærerne, som allerede har mye på blokka, vil vi finne svarene i data som allerede finnes, sier han.

En stor del av digitaliseringsjobben for AcadeMedia handler om learning analytics, det vil si analyse av data koblet til undervisning og resultater, både på skole- og elevnivå.

– Er det mange som ikke fullfører et visst kurs? Er det flere som hopper av en spesiell skole? Har en elev fått F i flere kurs? Gjennom å analysere data ser vi mønstre og kan handle tidlig. Lærere og ledere får også bedre grunnlag for å se hvordan det går for både individuelle studenter og for hele gruppen, mener Petter Hallman.

Learning analytics brukes også proaktivt for å fordele ressursene riktig. For eksempel gjennomfører alle som begynner på videregående gjennom AcadeMedia en digital matteprøve før terminstart for å se hvilket nivå de ligger på. Samtidig mener Petter Hallman at det er viktig å være tydelig på hvilke typer data som blir brukt og hvorfor.

– Vi vil være ledende på måten vi informerer elever og foreldre om hvordan og hvorfor vi bruker innsamlet data, sier han.

AcadeMedia har til sammen 150 000 brukere i de ulike virksomhetene, noe som setter integritets- og sikkerhetsspørsmål høyt på agendaen.

Petter Hallman forteller at de deler opp IT-sikkerhet i to områder: informasjonssikkerhet og databeskyttelse.

– Vi beskytter naturligvis sensitiv informasjon som vi, ifølge skoleloven, må håndtere, som utredninger eller helseinformasjon om elever. Ellers har vi en åpen holdning til hvordan nettet brukes. Akkurat nå jobber vi mye med å utdanne personalet i hvordan de kan jobbe sikrere. Det handler for eksempel om at man ikke kan skrive en lapp med elevenes allergier og henge det opp på personalrommet eller gjøre en transkripsjon for så å glemme pc-en på toget, sier han.

Tidligere i år gikk AcadeMedia ut med et stort anbud på en ny nettverksleverandør. De søkte etter en kostnadseffektiv løsning i kombinasjon med en godt tilpasset pakke.

– Anbudet hadde to dimensjoner. Til dels så vi etter en pakke der vi eier maskinvaren og leier all service og logistikk, dels en fleksibel forretningsmodell som samsvarer med vår risiko der leverandøren eier maskinvaren og vi leier den med mulighet for å skalere opp og ned på kort varsel, sier Petter Hallman.

Når det gjelder valg av klienter bruker AcadeMedia i stor utstrekning Chromebooks og håndterer all data i skyen.

– Vi skal gjøre gode valg for maskinvare sånn at hver virksomhet har riktig verktøy, for ekempel PC-er for tekniske videregående skoler, iPad for musikere og Chromebook for teoretiske studieprogrammer. Utover det må det finnes en fungerende teknologi og IT-miljø, og der har vi valgt å ikke drifte noe selv. Skoler er ekstra følsom for operasjonelle forstyrrelser; man kan ikke forskyve en digital nasjonal eksamen bare fordi nettverket ikke fungerer.

Petter Hallmans framtidstanker rundt IT i skolen

Learning analytics

Flere bedrifter bruker data som bakgrunn for å fatte beslutninger, noe som gjøre det lettere å vite hvordan man skal fordele ressursene, samt reflektere over enkeltelevers resultater og nivået i klassen før terminstart. Learning analytics er også en støtte for å ta beslutninger om markedsføring og effektivitetsmål.

Spill i undervisningen

Rask og direkte tilbakemeldinger gjennom spill via apper og programmer som for eksempel tar for seg matematikk på en underholdende måte, rettet mot de yngste barna, blir mer vanlig.

Digitale prøver og tester

Kartlegging av kunnskap gjennom digitale prøver og tester gjør at man kan arbeide proaktivt og tilpasse utdanningen.

Konseptbasert læring

Digitale tjenester og apper som utfordrer den tradisjonelle, lineære tilnærmingen til å skaffe seg kunnskap, øker. I stedet for å gå fra A til Z, kan du nærme deg et emne fra helt nye vinkler, på en måte som passer deg.

Nettstudier og fjernundervisning

I fremtiden tenker vi mer kreativt rundt individtilpasset undervisning i liten skala. Vil du studere japansk men mangler kurset på din skole finnes det ingen grunn til at du ikke skal kunne ta studiet på nett – med en lærer i Japan.

Det spiller ingen rolle hvor bra IT-utstyr du har om du mangler kompetansen til å bruke det.

Petter Hallman, CIO, AcadeMedia.
Petter Hallman

Slik ble det mulig

Udfordring

Finne en stabil, kostnadseffektiv og fleksibel nettverksløsning for den svenske virksomheten med 500 barnehager, skoler og voksenopplæringer.

Løsning

Tjenesten Network er en pakkeløsning som her det vil si pakker som baseres på Cisco Meraki eller der AcadeMedia eier maskinvaren, mens service og logistikk håndteres av Dustin. I tillegg til en fleksibel forretningsmodell der Dustin eier maskinvaren og AcadeMedia har mulighet til å skalere opp og ned.

Effekt

Samlet leveransansvar hos en leverandør for alle nye eller utbyttede nettverk, hvor både avtaleløp og maskinvare samsvarer med forretningsbehovet. Mer enn 20 prosent lavere pris enn før.

Petter Hallman

Les også:

Chromebook til alle i skolen

Tekst: Astrid Feldreich
Foto: Mattias Hamrén

20 januar 2020

Miljøet i førersetet

13 000 ansatte i Trondheim kommune kan skrive ut dokumenter hvor de ønsker, uten at papirer blir liggende og slenge. Kommunen sparer både miljøet og kostnader på sin effektive printeravtale.

Hverdag med flyt

Skolehverdagen til 10.000 elever og lærere i Grenland flyter knirkefritt med enheter som er tilpasset hver enkelt bruker sine behov. Det sparer både tid, kostnader og frustrasjon.

Rask omstilling for Randstad

Ansatte i Randstad og Dfind har fått en mer effektiv og fleksibel hverdag etter omlegging til Chromebooks. Med Dustin i ryggen har prosessen gått kjapt og smertefritt.

Slik reduserte Oslo-lageret nedetiden med 30-40 prosent

Sørensen og Balchen slet med et svært utdatert IT-system. Det kostet omtrent en kvart million kroner ved nedetid. Nå er nedetiden redusert med 30-40 prosent.

Actic forbedret bedriften og kundetilfredsheten med hjelp av Network

Artic trengte en stabil og fleksibel nettverksløsning til sine 182 bade- og treningssenter. Med Network fikk de i tillegg til det også tilgang til data som kunne bidra til forretningsfordeler, og som var enkelt å håndtere for de kun fem heltidsansatte.

Bedre sikkerhet og samarbeid for XL-BYGG med Modern Workplace

Ved å bytte ut sitt gamle IT-miljø og satse på Modern Workplace fra Dustin, kunne XL-Bygg på en enkel og kostnadseffektiv måte få enklere administrasjon, bedre datasikkerhet og en mer effektiv hverdag.