Strategi og lederskap

Digitaliseringsstrategi: 5 tips for å lykkes

Digitalisering eller digital transformasjon er høyt prioritert hos svenske IT-sjefer. Det er et bredt begrep som kan være vanskelig å definere, men Joakim Jansson, rådgiver og medforfatter av boken Att leda digital transformation, gir den beste definisjonen av digital transformasjon: Tilpasninger som et selskap gjør for å være konkurransedyktig i en digitalisert verden.

Enten du vil utvikle applikasjoner for å skape økt kundeengasjement eller du vil modernisere IT-infrastrukturen for å oppnå bedre fleksibilitet, er det noen ting du bør huske på for å lykkes med din digitaliseringsstrategi (Gartner anslår at bare 30 % av bedriftene vil lykkes).

1. Ikke vent – konkurrentene dine beveger seg fort

Digitalisering er en topprioritert hos IT-sjefer (og bedriftsledelse), og Sverige er det tredje beste landet i verden når det gjelder digitalisering. Det er en farlig kombinasjon for alle som venter for lenge.

For bedrifter som er såkalt «digital native», dvs. unge selskaper født med digitalt optimaliserte prosesser (f.eks. Uber, Spotify, AirBnB), er det ikke så kritisk å videredigitalisere – de har allerede et forsprang.

Men for bedrifter som ikke er «digital native», er det viktig å gjennomgå en transformasjon for å bli en relevant aktør og beholde konkurransekraft. Og med tanke på det forspranget som mange andre bedrifter allerede har, er det ikke en god idé å vente.

Kanskje finnes det ikke en Uber i din bransje ennå. Men det vil komme en snart.

2. Fokuser bare på kundeopplevelsen

Fokuser på rett ting! Digital transformasjon har ikke som mål å spare penger. Målet er å passe inn i en verden der kunden er vant til den raskeste, enkleste og mest praktiske måten å gjøre forretninger på. Målet er å forandre kundeopplevelsen for å være en relevant aktør i et digitalt samfunn. Og hvis du gjør det korrekt, kan du ikke bare bli en relevant aktør, men en ledende aktør.

Analyser hvordan kundeopplevelsen kan forbedres og bygg en digitaliseringsstrategi rundt den.

3. Mislykkes raskt - "Fail fast to succeed faster"

Ingen bedrift kan gjennomføre en digital transformasjon uten å gjøre feil underveis. Og dere behøver ikke å være redd for å gjøre dem, de er en del av et vellykket digitaliseringsprosjekt – så fremt du lærer av dem, og raskt kan gå videre.

Mislykkes raskt-metoden er å prøve ut ideer ved å starte små, raske tester og se resultatet. På denne måten kan du se hvilke ideer som ikke virker, og hvilke som gir de beste resultatene. Du unngår også å bruke store investeringer i et prosjekt som kan mislykkes.

En god måte å komme i gang på, er å bruke skytjenester, som f.eks. raskt lar deg utføre tester og utvikling i et skalerbart miljø).

4. Utnytt fleksibiliteten og kraften til skytjenester

Skytjenester er den gylne nøkkelen til digital transformasjon. De gjør det mulig for IT-avdelingen å kunne fokusere på forretningsutvikling og drive digitalisering, i stedet for å bruke tid på bare å «holde hjulene i gang».

«Ved å overføre funksjoner til skyen, får IT-avdelingen frigjort tid til å fokusere mer på virksomhetsspesifikke tiltak og innovasjon. Og under transformasjonen vil bedriften oppleve stabilitet, skalerbarhet, reduserte kostnader, fleksibilitet og andre viktige fordeler som avlaster organisasjonen på mange områder.»

Ifølge rapporten State of Digital Transformation 2016 opplyser nesten 90% av selskapene at skyen er en kritisk del av digitaliseringsstrategien. Og i en undersøkelse gjennomført av Harvey Nash mener over halvparten av IT-sjefene at den viktigste komponenten for en vellykket digitalisering er IT-infrastruktur som gir høyere innovasjon/fleksibilitet.

Bilde: Harvey Nash

Så ved f.eks. å legge infrastrukturen i skyen (IaaS) kan du raskt legge til servere, levere skalerbare tjenester og drifte applikasjoner samtidig som IT-personalet avlastes og kan bruke tiden til andre oppgaver enn vedlikehold. Dessuten betaler du ikke for mer enn du bruker.

5. Bryt ned barrierer for en virkelig transformasjon

Dette aspektet kan være vanskeligst å vurdere når du utvikler en digitaliseringsstrategi. Vi vet at kundeopplevelsen er i fokus, men hvem eier kundeopplevelsen? Hvem tar ansvar for at den virkelig blir digitalt transformert?

Svaret er alle. Kundeopplevelsen er summen av alle interaksjoner med en bedrift, og det finnes så mange forskjellige måter å interagere på; å ringe til kundeservice, oppsøke resepsjonen, sende e-post etc., at det ikke er mulig å plassere ansvaret på én person eller avdeling.

Og hvis du har en oppdelt og separat organisasjon, er det svært vanskelig å dels se din egen kundeopplevelse og dels forvandle den, fordi de forskjellige avdelingene ikke ser eller forstår hverandre. Dette er svært dårlige forutsetninger for å gjennomføre en digital transformasjon.

Men ved å bryte ned siloer og få en mer enhetlig organisasjon, er det lettere å innse og definere betydningen av din digitaliseringsstrategi.

«Vær opptatt av å fjerne silotenking og finn måter for enten å fjerne mange av avdelingene på (ved å slå sammen), eller finn insentiver og måter for å samarbeide tettere på tvers av avdelinger.»

- Åsa Paborn, publiseringssjef på UR

Fleksibel IT-infrastruktur for digital transformasjon

En meget viktig del av digitaliseringsstrategien er å dreie fokuset til IT-avdelingen over mot forretningsutvikling. Og for at IT-avdelingen skal kunne drive innovasjon og finne nye løsninger, er det nødvendig med en fleksibel, skalerbar og sikker IT-infrastruktur. Hvis du ser behovet for en modernisert infrastruktur, kan du lese mer om infrastruktur her – og trykke her for å bli kontaktet.

Kilder:
The State of Digital transformation survey 2016 (Ping Identity)
Harvey Nash CIO survey (Harvey Nash)