Arbeidsplass

Fem grunner til at bedrifter oppmuntrer ansatte å jobbe hjemmefra

Å ha hjemmekontor 1-3 dager i uken er betydelig vanligere i dag enn det var for fem år siden. Utviklingen drives fremover av at nesten alle boliger nå har raskt nok internett til at man kan benytte seg av nettjenester, som gir rask og sikker tilgang til bedriftens dokumenter og annen informasjon man kan trenge i løpet av en arbeidsdag. Bruk av eksternt skrivebord og gruppevideosamtaler er også enkelt og krever sjelden nyinvesteringer i hardware eller mykvare.

1. Reisetid kan omvandles til arbeidstid

Undersøkelser viser at ansatte sparer ca. to timer per dag på å jobbe hjemmefra. Tiden de ellers ville brukt til og fra jobben kan bli til effektiv arbeidstid – eller brukes på aktiviteter som gir et økt personlig velvære, for eksempel mosjon eller en rolig og behagelig frokost. Mindre stress gjør også den ansatte mer produktiv og fornøyd med arbeidssituasjonen. Risikoen for høyt sykefravær og personalomsetning reduseres.

2. Rett saker blir gjort i tide

Mange ansatte får bedre arbeidsro i sitt eget hjem. Takket være full kontroll over arbeidsdagen kan de viktige arbeidsoppgavene prioriteres og utføres uten avbrudd fra ikke-planlagte besøk og samtaler, som ofte skjer på arbeidsplassen. Også kreativiteten stimuleres når den ansatte får en variert arbeidsuke. Å jobbe mobilt gir i tillegg frihet til å velge å arbeide andre plasser enn hjemme – individuelt valgte arbeidsplasser som gir stimulanse og arbeidsro.

3. Lavere kostnader for bedriften

Når de ansatte arbeider hjemmefra noen dager i uken kan bedriften på sikt å redusere lokalbehovet og spare inn på leiekostnader. Også kostnader for vaskehjelp, personalparkering, elektrisitet, vann, oppvarming av lokaler og diverse forbruksartikler kan senkes.

4. Godt for miljøet

Det ligger et stort miljøpotensiale i redusert pendling. Færre kjørte mil gir mindre utslipp av klimagasser, minsket forurensing fra kreftfremkallende svevestøv og minsket materialforbruk innen produksjon av kjøretøy. Mange bedrifter har derfor distansearbeid som en viktig del av sin miljøstrategi.

5. Økt lojalitet til bedriften

Ansatte setter pris på arbeidsgivere som gir dem fleksibilitet og ”frihet under ansvar”. For småbarnsfamilier kan det være verdifullt at en av foreldrene har mulighet til å jobbe hjemmefra noen dager i uken – kanskje for å hente tidligere i barnehagen og heller ta en arbeidsøkt etter at barna har sovnet. Undersøkelser viser også at problemer med stress reduseres når ansatte får muligheten til å regelmessig arbeide hjemmefra en eller flere dager i uken. Risikoen for å bli forsinket i morgenrushet – og kanskje komme for sent til et møte – reduseres kraftig. Det å rekke å klikke på linken til en gruppevideosamtale i tide er betydelig enklere.

Ønsker du å vite mer om Office 365, eksternt skrivebord og andre populære hjelpemidler for hjemmearbeid, klikk her.

Les også: Samarbeid miljøvennlig og reduser reisekostnadene med Office 365 i nettskyen .

Sist oppdatert: 1 juli 2022

Tagger