Strategi og lederskap

Mangfold – en global suksessfaktor

Mangfold og inkludering på arbeidsplassen handler ikke bare om trivsel. Det handler også om lønnsomhet, og det er mye å tjene på å skape bredde i rekrutteringen.

Det finnes mange bevis for at mangfold er en suksessfaktor for en virksomhet. For noen år siden kom konsulentfirmaet McKinsey med en studie som fastslo at det er en tydelig sammenheng mellom mangfold på ledernivå og god lønnsomhet. Rapporten viser at de virksomhetene som ligger på topp når det gjelder etnisk og kulturelt mangfold, har 33 prosent større sjanse for å være blant de mest lønnsomme i sin bransje.

Samtidig er utenlandsfødte og kvinner fremdeles underrepresentert i den nordiske IT-bransjen. Dette til tross for at det finnes et stort rekrutteringsbehov som følge av digitaliseringen og at mange går av med pensjon. Hvorfor klarer kan man ikke å legge to og to sammen?

– Det føles ofte enklere å rekruttere noen som er lik en selv, sier Aida Faiz, forretningsområdesjef på managementbyrået Edward Lynx. Hun hjelper virksomheter med å tiltrekke seg og ansette personer med internasjonal bakgrunn, og konstaterer at det fremdeles er mye usikkerhet og mange fordommer som står i veien når en virksomhet skal rekruttere med større mangfold. For eksempel har både utdannelse og erfaring en tendens til å bli undervurdert for personer med utenlandsk opprinnelse.

Menneskelig, ja. Men det er risikabelt ut fra et forretningsperspektiv. De virksomhetene som ikke går ut av komfortsonen, kommer før eller senere til å falle akterut for konkurrentene siden rett kompetanse blir en stadig viktigere overlevelsesfaktor i den globale konkurransen.

– Det finns ingen annen løsning enn å rekruttere med et mangfoldsperspektiv – både for å kunne tiltrekke seg og for å beholde talenter. Og de som starter først, er de som vil bli vinnere i det lange løp, sier Aida Faiz, og nevner en studie fra Deloitte som viser at mangfold blant annet øker innovasjonskraften i en virksomhet.

Mangfold er ikke alltid enkelt

Dermed er det ikke sagt at det alltid er enkelt å satse på mer mangfold i en enhetlig organisasjon.

– Endringer forandrer og påvirker dynamikken i gruppen, men det er noe alle organisasjoner må ha en strategi for å kunne håndtere – uansett hva endringen dreier seg om. Mangfold skaper energi, og i en sunn kultur bidrar den energien til utvikling. Å ha et mangfoldsperspektiv innebærer å være åpen for endringer, tørre å prøve nye veier og se frem mot gevinsten som kan komme ut av dette.

Derfor er dette emner som hele virksomheten må få opplæring i. Mangfold og inkludering bør ses som et endringsarbeid, påpeker Aida Faiz, som har vært med på å starte nettverket Diversity in Tech. Det skal øke kunnskapene og vil fungere som en plattform der personer innen HR skal kunne møtes og hjelpe hverandre med å finne nye løsninger. Det gjør de blant annet med mentorprogrammer, utdanning og frokostseminarer.

For Natalia Lopez Casco er spørsmålet om mangfold og inkludering ikke bare en del av arbeidsoppgavene som Social Responsibility Manager hos Dustin. Det er også noe hun har personlig erfaring med.

For et par år siden var hun forskerstudent og prøvde iherdig å banke på hos det svenske arbeidsmarkedet, uten å få svar. Allerede før studiene i Lund hadde hun en omfattende CV, og hun snakker dessuten åtte språk. Likevel opplevde hun at det var veldig vanskelig å få en praksisplass i en svensk virksomhet. Avslagene kom ofte så raskt at det vekket en mistanke om at navnet hennes gjorde at hun ble sortert bort allerede før de hadde sett på kvalifikasjonene hennes. Åpningen kom da hun så en annonse fra Dustin, der svensk ikke var et krav, og i form av en sjef med egen internasjonal erfaring som ga henne en sjanse.

– Jeg tror at jeg var den eneste personen uten nordisk bakgrunn da jeg startet hos Dustin i Stockholm, og jeg følte meg litt utenfor i starten selv om kollegaene var hyggelige.

Natalia Lopez Casco fikk i oppdrag å være ansvarlig for mangfold og inkludering hos Dustin.

– I takt med at vi ekspanderer, selv utenfor Norden, trenger vi et mer internasjonalt syn på verden. Skal vi lykkes med å rekruttere riktig arbeidskraft, må vi kunne tilby en inkluderende arbeidsplass, sier Natalia Lopez Casco.

Reduser risikoen for ubevisste fordommer

Nå jobber hun med disse spørsmålene blant annet gjennom utdanningssatsinger og gjennom å knytte samarbeid med eksterne organisasjoner, fremfor alt med ”Mitt Liv” for mentorskap, men også med ”Öppna dörren” og ”Invitationsdepartementet”.

For å redusere risikoen for at ubevisste fordommer kommer i veien ved rekrutteringen og for å kunne få et bredere utvalg av søkere, har Dustin blant annet jobbet med å anonymisere søknader i starten av en rekrutteringsprosess og å analysere hvilke tjenester som ikke for eksempel krever svensk.

Det første skrittet mot økt mangfold er å tørre å gå ut av komfortsonen. Natalia Lopez Casco nevner Spotify som et eksempel på en virksomhet som har klart å skape et inkluderende arbeidsmiljø. På hovedkontoret er arbeidet gjort synlig med små detaljer som plakater som minner om konsernspråket. I praksis ser man det når samtalen helt naturlig går over i engelsk når noen som ikke snakker svensk, setter seg sammen med andre i kantina.

– I starten kan det være litt ukomfortabelt å måtte snakke engelsk hvis det ikke er morsmålet ditt, men du venner deg til det. Dette er uansett en trend vi ikke kan stoppe. Også på fabrikkene i Kina går utviklingen mot at engelsk blir offisielt arbeidsspråk i takt med at de blir stadig mer internasjonale – så det er bare å henge med, sier Natalia Lopez Casco og legger til:

– Vi gjør ikke dette for at det skal se fint ut i CSR-rapporten, men for at mangfold på lang sikt gir bedre forretningsresultater. At mangfold på kort sikt kan føre til problemer, gjør at folk gir opp allerede før de har kommet noen vei. Men det er som tanta mi pleide å si til meg da jeg var barn og ikke ville spise en ny grønnsak: ”Hvordan kan du si at du ikke liker det før du har prøvd?”

En kaffepause for fremtiden

For den som ligger etter med mangfoldsarbeidet, kan tanken på å sette i gang føles som å bestige Kilimanjaro. Slapp av, det finnes en strategi. Ta tak i det akkurat som om du skulle bestige et fjell – det vil si, begynn å lese om det, tipser Natalia Lopez Casco, Social Responsibility Manager hos Dustin:

– Start med å samle inn alle fakta om hvorfor det er lurt fra et forretningsperspektiv, og deretter kan du legge en plan for hvordan du skal nå toppen.

– Det finnes også ulike nivåer av engasjement. Jeg pleier å spøke med at visse mennesker ”ikke liker å binde seg”, og derfor er det lurt å tilby ulike alternativer. Et mentorprogram innebærer en langsiktig forpliktelse, men det kan være nok med en liten kaffepause for å åpne døren til arbeidsmarkedet for noen.

Lignende lesing:Hvordan arbeider Dustin med bærekraftig IT?

Det finns ingen annen løsning enn å rekruttere med et mangfoldsperspektiv – både for å kunne tiltrekke seg og for å beholde talenter.

– Aida Faiz, forretningsområdesjef på managementbyrået Edward Lynx.

SWOT som springbrett

Er det på tide å komme ut av komfortsonen og satse på mer mangfold? Aida Faiz, forretningsområdesjef hos Edward Lynx, tipser om at en SWOT-analyse kan være en god måte å få oversikt over bedriftens utgangspunkt for å våge å ta første skritt:

Styrker: Mangfold gir økt kreativitet, innovasjon og kunnskap. Det reflekterer flere kunder.

Svakheter: At organisasjonen mangler kunnskap og forståelse for hvordan andre bakgrunner og kulturer kan påvirke oppfatninger og arbeidsmetoder. Frykt for det ukjente.

Muligheter (opportunities): Nye kunder, ideer og samarbeid. Skaper et attraktivt varemerke og er en langsiktig investering.

Trussel (threat): Usikkerhet om hvordan nye spørsmål om for eksempel språk, arbeidsmetoder og endringer skal håndteres. Det er fare for at spørsmålet bare blir en mulighet for HR og ikke gjennomsyrer hele organisasjonen.

Vi gjør ikke dette for at det skal se fint ut i CSR-rapporten, men for at mangfold på lang sikt gir bedre forretningsresultater.

– Natalia Lopez Casco, Corporate Responsibility Specialist, Dustin.

Vekststrategi

I rapporten ”Delivering through Diversity” viser konsulentfirmaet McKinsey at mangfold og inkludering har en positiv virkning på forretningsresultatene. Blant annet ble det funnet at:

  1. Mangfold blant sjefene spiller en rolle for hvor godt en virksomhet presterer økonomisk.
  2. Det handler ikke bare om å ha en jevn fordeling mellom kvinner og menn. Selv mangfold når det gjelder etnisk og kulturell bakgrunn har en tydelig, positiv virkning.
  3. De virksomhetene som havnet i bunnsjiktet når det gjelder mangfold, opplevde en negativ virkning. Det var ikke kun at de ikke nådde toppsjiktet, men at utviklingen var negativ for disse virksomhetene.

Forfatterne av rapporten råder derfor virksomheter til å legge til mangfold og inkludering i vekststrategien.

Kilde: McKinsey, Delivering through Diversity, 2018