Inspirasjon

Når robotene kommer til jobben

Fremtidens jobber er full av innovasjoner og utfordringer. Digitalisering og robotisering innebærer høyere effektivitet, men også nye spørsmål om jobbens rolle i våre liv.

Automatisering i arbeidslivet har vært et hyppig diskutert tema i mer enn et halvt århundre – og er fortsatt like aktuelt. Men om det er én ting som er konstant på arbeidsmarkedet, er det at det hele tiden forandrer seg.

Få kunne for 50 år siden spå at programmerere skulle være blant de vanligste yrkene i dag, eller at så mange av oss skulle sitte foran en datamaskin åtte timer om dagen.

For noen år siden snakket man om at halvparten av alle jobbene kunne forsvinne på grunn av automatisering. En av de nyeste rapportene fra McKinsley viser at færre enn 5 prosent av dagens yrker står i fare for å bli automatisert i sin helhet. Undersøkelsen viser derimot at over 60 prosent av yrkene har potensiale til å automatisere en tredel av yrkesoppgavene med dagens teknologi.

– Det vil i fremtiden trengs færre menneskelig ressurser for å dekke de samme ansvarsområdene innad i et selskap, gitt at man ikke tar ansvar for å utvikle seg og sine ansatte til å skape merverdi i eksisterende jobber, sier Isabelle Ringnes, sosial entreprenør og tech-evangelist.

Tross skremselspropagandaen som spres rundt det fremtidige jobbmarkedet så har vi skapt flere jobber i etterkant av teknologiske revolusjoner. Blant annet fantes ikke en tredel av dagens jobber for 25 år siden. I tillegg er det spådd at 65 prosent av dagens førsteklassinger vil jobbe i yrker som ikke eksisterer ennå.

– Jeg tror vi utvilsomt vil ha en periode der vi ser økt arbeidsledighet, men det vil justere seg med tiden. Men det krever at vi forbereder dagens ansatte til fremtidige arbeidsoppgaver og utruster fremtidens studenter til å være klare for arbeidsmarkedet, sier Rignes.

De digitale omveltningene endrer våre jobber, og i høyinntektsland som Norge går vi mot mer kunnskapsbasert arbeid, samtidig som vi trenger enklere jobber som inngang til arbeidslivet. I en rapport fra i fjor slår Kairos Future fast at det vi trenger i en fremtid av automatisering og digitalisering er «kreffektivitet». Når vår rolle blir mer tenkende og maskiner gjør mye av grovjobben, kreves det attraktive arbeidsplasser der mennesker trives, og som tilbyr fleksible og kreative miljøer og tilgang til alle de nyeste hjelpemidlene.

Tre trender for framtidens arbeid

1. Digitalisert

Film, musikk og magasiner er eksempler på produkter som digitaliseres, og med tingens internett og arbeidsplasser fylt med sensorer, kommer mer og mer av arbeidsflyten og kontrollen til å digitaliseres.

2. Robotisert

I industrien har automatisering blitt til virkelighet for lenge siden. Smarte roboter og algoritmer tar over de regelstyrte og rutinemessige arbeidsoppgavene, sånn at vi kan fokusere på andre ting.

3. Kreffektivt

En kreffektiv arbeidsplass er kreativ, effektiv og engasjerende. Den tilbyr et mangfold av miljøer, avanserte digitale verktøy samt frihet og delaktighet.

Vil du lese mer om våre teknologiske framtidsutsikter? Les 5 tech-trender som former fremtidens arbeidsplasser og Ansiktsgjenkjenning – ikke bare for å låse opp mobilenmobilen.

Sist oppdatert: 1 juli 2022

Tagger