Arbeidsplass

Slik digitaliseres et sykehus

Helsevesenet er samfunnsbærende. Det er ekstra tydelig nå. Derfor må IT også hjelpe hverdagsheltene i helsevesenet med å gjøre jobben sin.

"Ingen liker smarte jenter." Det fikk Florence Nightingale høre da hun ønsket å utdanne seg til sykepleier.

Etter Krim-krigen i 1854 var tonen en annen. Da hadde Florence klart å forandre en stiv, ineffektiv og byråkratisk helseorganisasjon. Hun reduserte dødeligheten på militærsykehuset fra 42 til 2 prosent, og ble en av grunnleggerne av den moderne sykepleien.

I dag vil vi heller si at "alle liker smarte løsninger". Problemet er at vi ikke alltid vet hvordan vi skal få det til. Helsevesenet er like viktig som det var i 1854, og de som jobber der er hverdagshelter. Koronapandemien har gjort dette enda tydligere. Derfor er IT i helsevesenet også viktig. Helsearbeidere må kunne fokusere på hovedoppgavene sine.

Hadde problemer med å holde på ansatte

– De gjettet at det var på grunn av dårlig lønn, sier Rikard Kindlund.

Rikard er account manager i det globale IT-selskapet VMware, som lever av å digitalisere arbeidsplasser. I Norden samarbeider de mye med Dustin. Han snakker om helseregionen Vest i Sverige, som hadde problemer med å beholde ansatte.

– Men så gjorde HR en undersøkelse. Det viste seg at det ikke handlet om lønn. Hovedgrunnen til at folk sluttet, var at de var misfornøyde med regionens prosesser.

Det var for mange av dem, og de tok for lang tid. Man måtte fylle ut massevis av skjemaer. Det tok fire minutter å komme inn på datamaskinen, deretter enda 90 sekunder for å få tilgang til hvert pasientsystem.

– Det høres lite ut, men gang det opp med ti pasienter om dagen. Det skaper stress.

En aha-opplevelse

Richard og kollegene hans bidro til å løse problemet. Pasientsystemet fikk en enkel pålogging, med samme pålogging til alle systemer. De ansatte kunne logge seg på enhver annen datamaskin ved hjelp av kortet sitt. Tiden gikk ned fra 90 til åtte sekunder.

– For de ansatte var det litt av en aha-opplevelse. Et sykehus er ikke så mobilt, men hverdagen er veldig mobil inne i bygningen. Selvfølgelig var det andre grunner til problemene også, men de IT-relaterte årsakene var ganske avgjørende.

– Da vi gjennomførte endringen, sparte regionen 1,5 årsverk hver dag. Det er som om de skulle ha ansatt 2000 mennesker. Det er mulig å øke verdien av IT for de ansatte på en enkel og radikal måte.

Det digitale skal gjøre deg bedre i jobben din

Thomas Samuelsson er konsulent og partner i Work & People Analytics, WPA. De analyserer og forbedrer arbeidsplasser. Han mener at arbeidsplasser vanligvis enten er internt eller eksternt fokusert. Sykehusene er internt fokusert. For dem er det svært viktig med strukturer, prosesser og hvordan de ansatte kan gjøre jobben sin på best mulig måte. En eksternt fokusert arbeidsplass arbeider mer med områder som åpenhet, innovasjon og gruppedynamikk.

– Når dere vet hva slags organisasjon dere er, eller ønsker å være (internt eller eksternt fokus) – bør dere se på hvilke digitale verktøy dere trenger for deres spesielle fokus. Ansatte på et sykehus trenger for eksempel digital støtte som gjør dem veldig flinke til det de gjør. Verktøy som støtter dem i oppdraget deres, uansett hvor de er. Det handler mye om verktøy som legger til rette for prosesser, sier Thomas.

Minutter i stedet for uker

Dustin har hjulpet norske, statseide Helse Nord med å modernisere IT-infrastrukturen for både interne prosesser og ekstern åpenhet. Helse Nord driver elleve sykehus med totalt 19 000 ansatte. I tillegg til en ny skalerbar infrastruktur som hjelper IKT-avdelingen deres med å oppgradere funksjoner i løpet av minutter i stedet for uker – så har man lagt til nye muligheter, som Internet of things.

Les om tjenestene våre for en bedre arbeidsplass

– Vi har allerede hjertemonitorer som sender dataene sine inn i vår digitale infrastruktur i sanntid og pasienter som kan få tilgang til journalene sine i sykehussengen via mobiltelefon, sier Vegard Jørgensen, seniorrådgiver i Helse Nord IKT.

En stor generasjon med leger i Norge vil snart gå av med pensjon. Nye digitale verktøy blir derfor ekstra viktige.

– Hvis vi hadde fortsatt å gjøre ting som før, måtte vi ha ansatt veldig mange helsearbeidere. Det hadde blitt vanskelig. Det er avgjørende at teknologien hjelper oss i fremtiden.

Slik fungerer en ekte digital arbeidsplass

Fem eksperter forklarer dette i
whitepaper vårt.

Last det ned her

Tekst: Robert Långström

Sist oppdatert: 1 juli 2022

Tagger