Strategi og lederskap

Slik løser du de 4 vanligste flokene i IT-strategien

Her er de vanligste årsakene til at du blir stående fast i IT-strategien din - og svarene på hvordan du kan komme videre.

Bremsekloss:

Manglende forståelse mellom CIO og ledergruppen

Ved manglende forståelse mellom CIO og resten av ledergruppen, kan ledergruppen se IT-avdelingen som en kostnad i stedet for en mulighet. IT-avdelingen kan på sin side bli litt for tekniske i kommunikasjonen, og ikke bidra til forretningsutviklingen.

Dette er ofte mer vanligere i selskaper der ledergruppen har en mentalitet om at «sånn har vi jo gjort det i alle år».

Løsning:

Ta inn CIO i ledergruppen

For moderne selskaper er dette kanskje en selvfølge, men det finnes fortsatt selskaper der CIO ikke har en plass i ledergruppen. Uten IT-representasjon på høyeste nivå, vil det oppstå et gap.

Samtidig må CIO videreutvikle seg siden ledelsen ofte vil digitalisere hele virksomheten.

Bremsekloss:

Infrastruktur som har gått i arv

Gammel IT-infrastruktur som har gått i arv kan forhindre utvikling i selskapet. Eldre systemer er som regel vanskeligere og dyrere å oppdatere, noe som kan føre til motstand mot oppdateringen. Jo flere strukturer du har bygget for å komme rundt det gamle systemet, desto mer krever det å begynne på nytt. Det blir også dyrere å vente – ikke bare fordi det koster å vedlikeholde det gamle systemet, men også fordi selskapet kan gå glipp av innovasjonsmuligheter.

Løsning:

Riv av plasteret

Det er lettere sagt enn gjort, men det finnes ingen utvei. Oppgrader så raskt som mulig. Ta hjelp av en erfaren og pålitelig partner, og finn ut hva som må gjøres og i hvilken rekkefølge. Jo lenger dere venter, desto vanskeligere og dyrere blir det.

Bremsekloss:

Manglende innovasjon

Innovasjon er en forutsetning for å utvikle selskapet, men det er mange som mangler systemer for å jobbe med innovasjon. Å våge å teste, og fremfor alt, mislykkes, er noe selskaper må bygge inn som en del av virksomheten.

Løsning:

Skap en innovasjonsprosess

Å tråkke opp nye stier kan være skummelt, men innovasjon blir enklere å gjennomføre dersom selskapet har en metode for det. Et eksempel er å skape en bedriftskultur som fremmer lysten til å eksperimentere. Innovasjon er læring der man mislykkes og prøver igjen – mange ganger

En annen måte er å ha et system for å samle inn ideer fra medarbeidere, og utvikle disse ved hjelp av workshops.

Bremsekloss:

Utdaterte lover og regler

En stor bremsekloss for digital utvikling er lover og regler, spesielt for myndigheter og organisasjoner. Et eksempel kan være bestemmelser rundt tjenester i skyen, samt hvor og hvordan personopplysninger kan lagres og håndteres.

Løsning:

Informer og bruk alternativer

Lovgivning er en langsom prosess som noen ganger henger etter i teknologiutviklingen, og det er vanskelig å påvirke lover og regler. Et alternativ for selskaper er å ta del i råd om ny teknologi og finne ut av eventuelle misforståelser. Inntil reglene er endret, er det imidlertid viktig å akseptere situasjonen og finne alternativer som legger til rette for digital innovasjon i størst mulig grad.

Mange moderne IT-systemer har funksjoner som kan håndtere slike utfordringer.

Trenger du å sette opp en IT-plan?

Finn ut hvordan vi kan hjelpe deg

Les også:

Er IT-systemene dine bra nok for nye talenter?

Tekst: Johan Wallén

Sist oppdatert: 1 juli 2022

Tagger