Kundecase

Actic forbedret bedriften og kundetilfredsheten med hjelp av Network

Actic trengte en stabil og fleksibel nettverksløsning til sine 182 bade- og treningssenter. Med Network fikk de i tillegg til det også tilgang til data som kunne bidra til forretningsfordeler, og som var enkelt å håndtere for de kun fem heltidsansatte.

Tre ønsker på en gang, nesten som i reklamefilmens Kinderegg. Det beskriver den internett- og Wi-Fi-løsningen treningskjeden Actic var ute etter. Utgangspunktet var at de var misfornøyd med den daværende leveransen, der løsningen var treg og lagt fra problemfri, ifølge Mårten Hoffman, daglig leder i Actic.

Hoffman har tidligere vært forsker innen IT på KTH, og begynte i Actic i forbindelse med at selskapet skulle børsnoteres i 2017. Han så svakhetene i kjedens nettløsning, og satte i gang et prosjekt der målet var å få en leveranse med driftssikker teknologi og raske forbindelser. All IT på til sammen 182 trenings- og badeanlegg i fire land, samt et par kontorer, skulle dessuten kunne styres av fem heltidsressurser. Disse personene skulle samtidig bli avlastet, og kunne bruke mer tid til verdiskapende utviklingsarbeid.

Drive selskapet fremover

Men ikke nok med det. Mårten Hoffman ville at løsningen skulle generere grunnlaget for strategiske beslutninger som stadig driver virksomheten et steg videre.

– Dessverre er det bare ”kjedelig IT” i bunnen. Det er ikke det som er interessant for oss. Jeg vil ha teknologi som kan bidra til forretningsnytte og føre selskapet fremover – og det var også det tydelige målet når vi i IT-teamet sammen med Dustin jobbet frem en ny løsning.

Allerede etter noen måneder kunne de begynne å implementere resultater som bygger på Dustins tjeneste Network. Her satte Dustin opp en SD/WAN-løsning med utstyr fra Cisco Meraki, og drev sammen med Actic og Bredband 2 et prosjekt for å bytte ut et hundretalls internettoppkoblinger. Mårten Hoffman peker på en skjerm som viser et kart og detaljert informasjon om Actics nettverk.

– Her ser vi nå alle våre nettsider i hele Actic. De kan filtreres på ulike måter, og vi får tydelige varsler når noe ligger nede.

Ser avvik tydelig

Dette gir teamet en god oversikt og en trygghet, siden de tydelig kan se eventuelle avvik og raskt iverksette tiltak. En annen visning viser statistikk over nettverksbruk, hvert treningsstudio separat. De fargerike stolpene representerer tilkoblede enheter, time for time.

– Dataen vi får er helt anonymisert og aggregert, ellers ville vi ikke brukt denne tjenesten.

Dette gir et oversiktlig bilde av hvordan lokalene blir brukt, sånn at vi kan ta beslutninger rundt alt fra hvor mange spinning-sykler vi trenger til når det er best å ha personal på plass, sier Mårten Hoffman.

Til syvende og sist er målet å forbedre opplevelsen for våre medlemmer, forklarer han.

– Et mer datadrevet treningssenter kan definitivt bidra til økt medlemsnytte, ettersom vi kan styre virksomheten på en måte som passer medlemmenes faktiske behov – ikke det vi tror at de vil ha. Mange verdsetter personlig kontakt, og nå kan vi optimere bemanningen ut ifra antall besøk – i prinsippet time for time.

Fleksibelt opplegg

Dette innebærer også forretningsnytte på andre måter; i tillegg til at Actic får mest mulig ut av medarbeidernes tid, kan de utnytte lokalene bedre. På den måten kan de fjerne overflødige maskiner og utvide de områdene som er mest populære for å unngå at det føles trangt.

De får også rom til å ta inn helt nytt utstyr som kan være interessant for både eksisterende og kommende medlemmer.

Et annet aspekt som er viktig for oss er å kunne utvide og redusere opplegget etter behov – det må altså være fleksibelt.

I løpet av de to årene løsningen har vært i bruk har det kun vært aktuelt å utvide tjenesten. Det går raskt å koble til et nytt treningssenter ettersom all konfigurasjon for nettverket finnes i skyen med Network-tjenesten.

Dette betyr en betydelig kostnadsbesparelse, siden Actic ikke trenger å starte fra bunnen av med å koble til og overvåke det lokale nettverket i hvert nytt treningsstudio.

Vil bli utfordret

Helse- og treningsbransjen har tidligere ligget etter andre bransjer når det gjelder digitalisering og innovative tjenester med ny teknologi.

– Men nå har bransjen kommet i gang, og ikke minst på Actic er IT-teamet veldig ivrige etter å utforske nye muligheter. Selv om vi har kommet langt innen visse områder, trenger vi å ha en IT-partner som tør å utfordre, og som proaktivt gir oss forslag på hva vi bør gjøre. Det synes jeg Dustin er gode til – samtidig som vi gjør vårt beste for å hele tiden utfordre dem.

Han løfter også fram betydningen av å samarbeide med en noenlunde ”jevnstor” partner.

– Vi har en veldig god relasjon med Dustin, og det merkes at vi er viktige for dem. Sånn hadde det nok ikke vært i de store selskapene, der vi sannsynligvis hadde forsvunnet i mengden, tror Mårten Hoffman.

Johan Björkman, som jobber med salg av tjenester og løsninger hos Dustin, er enig i at det er et veldig givende samarbeid.

– Det er en organisasjon og et IT-team som er nytenkende og har tydelige visjoner. De tenker fremover, og har høye ambisjoner rundt hvordan de vil bruke teknologien i sin forretning. Mårten vil hele tiden at vi skal komme med nye ideer og utfordre han. Det er veldig stimulerende å jobbe tett på en sånn kunde, sier han.

En avansert app

Actic bruker IT-støtten på mange måter. På treningssentret har medarbeiderne tilgang til IPad-er som brukes til blant annet personlig trening. Også der står Dustin for klienthåndteringen. Actic har også en avansert medlemsapp med for eksempel muligheter til å følge treningsutviklingen sin i detalj, takket være koblinger til andre helseapper og til treningssentrets kroppsanalysegraf.

– Vi ser at det finnes mange muligheter til å dra nytte av teknologien fremover for å støtte vår visjon: Et friskere samfunn gjennom trening. Ved hjelp av Dustins tjenester frigjøres tid for oss, noe som gjør at vi kan fokusere på hvordan digitaliseringen kan bidra til å utvikle virksomheten, sier Mårten Hoffman.

Les mer om tjenesten

Les mer:

Slik reduserte Oslo-lageret nedetiden med 30-40 prosent
Nettverk uten hodepine

Et mer datadrevet treningssenter kan definitivt bidra til økt medlemsnytte, ettersom vi kan styre virksomheten på en måte som passer medlemmenes faktiske behov – ikke det vi tror at de vil ha.

– Mårten Hoffman, daglig leder i Actic.

Actic er en ledende helsekjede med historie helt tilbake til 1981. De driver 182 trenings- og svømmeanlegg og har 220 000 medlemmer fordelt på Sverige, Norge, Tyskland og Østerrike.

Slik ble det mulig

Utfordring

Å erstatte den eksisterende hardtarbeidende internettløsningen med en løsning som var stabil, fleksibel, lettarbeidet, og som kunne bidra med beslutningsstøtte i organisasjonens strategiske arbeid.

Løsning

Dustin utviklet, i nært samarbeid med Actic, en Network-tjeneste med utstyr fra Cisco Meraki. Dustin drev, sammen med Actic og Bredband 2, et prosjekt for å bytte ut mange internett-tilkoblinger.

Effekt

Actic kan håndtere all IT på kjedens anlegg med et mindre IT-team – og har fått grunnlag som har gjort at de kan øke medlemsnytten gjennom å blant annet optimere bemanningen og planlegge lokalene etter faktisk bruk.