Strategi og lederskap

De to viktigste IT-spørsmålene i en krise

For å kunne stake ut en kurs videre midt i en krise, er det nødvendig at hele organisasjonen deltar i arbeidet, tar ansvar og bidrar positivt. Og ikke minst at det gis rom for å diskutere ubehagelige fakta i løpet av prosessen. De to hovedspørsmålene IT-avdelingen trenger å stille seg er:

  1. Hvordan kan IT opprettholde virksomhetens viktigste funksjoner til tross for at normale funksjoner og ressurser ikke er tilgjengelige på samme måte som før?
  2. Hvordan kan IT støtte virksomheten med å øke produksjonen igjen til normale nivåer når krisen er over?

Når man er midt i en krisehåndtering er man også forbi det proaktive planleggingsstadiet. For å håndtere situasjonen må vi så raskt som mulig gå fra våre hovedspørsmål om hva IT kan gjøre og over til faktisk handling ved å:

  • Handle. Husk at den verste avgjørelsen som regel er å ikke ta noen avgjørelse.
  • Kommuniser. Kommunikasjon er alfa og omega for å lykkes med krisehåndtering.

Hvis krisesituasjonen er økonomisk betinget, skal IT hjelpe virksomheten med å gå ned på sparebluss som sikrer overlevelse. Det gjør at drift og utvikling må håndteres på to forskjellige måter, der utvikling ofte kan fryses eller innstilles helt.

Denne artikkelen er en del av den lengre rapporten Veiledning i krise.

Last ned rapporten & sjekklisten Veiledning i krise.

Les også:

7 trinn for vellykket krisehåndtering
Slik handler du i en krise
Navigere IT riktig under en krise

Tekst: Radar
Foto: Unsplash

Sist oppdatert: 1 juli 2022

Tagger