Arbeidsplass

Det er på tide å bli hybrid, og da er teknologien avgjørende!

Hvordan skal vi bruke teknologien på den riktige måten, for å støtte ansatte i det hybride arbeidslivet.

Hallo, kan du høre meg? En setning som mest sannsynlig har vært sagt flest ganger de siste to årene. Alt vi gjør på jobben har blitt til møter i Teams.

Men nå skal vi endelig forlate hjemmekontoret og gå inn i en ny tid - det hybride arbeidslivet. Vi må glemme teknologien og tenke på mennesker igjen. Og for at det skal fungere må vi - paradoksalt nok - ha orden på teknologien.

– Nå må vi finne ut hvordan hver av oss skal jobbe. Det er ikke lenger rart at vi jobber fleksibelt, og at en slik hverdag gjør oss både mer produktive og fornøyde. Unntaket har blitt regelen. Men det er også en balansegang. Å jobbe hjemmefra er ikke alltid det beste for verken personen eller selskapet, sier antropolog Katarina Graffman, som fulgte arbeidslivet til tre store svenske selskap våren 2021.

60 millioner timer mindre pendling

Statistikken viser at ansatte satte pris på å kunne jobbe hjemmefra, eller eksternt, under pandemien. Samtidig har produktiviteten økt. Vinn-vinn. I USA har folk spart totalt 60 millioner timer om dagen ved å slippe å pendle til jobb. – Av de timene har 40 prosent blitt brukt på arbeid, sier Stanford-professor Nicholas Bloom. Tenk også på hva 60 millioner timer mindre reisetid gjør for miljøet.

Vi mangler teknologi for å jobbe hybrid

Med dette i bakhodet er det fint at de fleste i den vestlige verden sier at de gjerne fortsetter med hybridarbeid etter pandemien. De som har en jobb der det er mulig, selvfølgelig. Som bringer oss tilbake til teknologien. Ifølge en global studie gjort av Microsoft, sier 42 prosent av de ansatte at de mangler kontorutstyr hjemme for å kunne gjøre jobben sin effektivt. En av ti har ikke raskt nok internett. Hvis du tar de 60 millioner timene som professor Bloom snakket om, viser regnestykket for at investeringer i ansattes hjemmekontor raskt blir en god avtale. IT-infrastrukturen i hybride bedrifter må være sømløs, sikker og bærekraftig.

– Et digitalt møte er 30 prosent mer slitsomt enn et fysisk møte. Rett og slett fordi vi ikke får med oss all kommunikasjon via en skjerm og må anstrenge oss for å forstå. Legger du til trøbbel med teknologien til det, blir vi enda mer slitne, sier Nina Bozic ved forskningsinstituttet RISE, der hun jobber med et prosjekt som heter Future of Work.

Slik håndterer du det hybride arbeidslivet

Så hvordan kan vi bruke rett teknologi på riktig måte? Hvordan støtter vi mennesker i det hybride arbeidslivet? Ledere må være empatiske og kunne håndtere fleksible team, og på samme måte må IT-en din kunne håndtere forskjellige måter å jobbe på.

Jeg vil vite mer om teknologien som skaper en hybrid arbeidsplass

Sånn sikrer du at du har riktig teknologi i en hybrid verden

Les hele sjekklisten her

Katarina Graffman
Katarina Graffman
Nina Bozic
Nina Bozic, forskningsinstituttet RISE

Du bør blant annet passe på at dere har disse tingene på plass:

  1. Gode IT -verktøy for samarbeid og administrasjon. Når videokonferanser nå er standard, ønsker vi ikke å være presse oss sammen foran en bærbar datamaskin når vi har deltakere både på og utenfor kontoret. Profesjonelle mikrofoner og kameraer bør være tilgjengelig i alle møterom. Vi skal også kunne delta hjemmefra og ta del i alt som skjer i rommet.
  2. Overfør så mye program- og maskinvare som mulig til skyen. Vi må kunne jobbe sømløst uansett hvor vi er.
  3. Ha IT-support for medarbeidere som jobber utenfor kontoret, og etter vanlig arbeidstid.

Sist oppdatert: 1 juli 2022

Tagger