Strategi og lederskap

Slik handler du i en krise

En av lærdommene fra finanskrisen i 2008 er at god virksomhetsstyring gjør krisehåndteringen enklere. Hvis du ikke har en nøye utarbeidet plan, ta utgangspunkt i tidligere samlede erfaringer og tenk på følgende:

Stopp utgiftene

Streng kontroll på pengestrømmen ved å implementere forhindrende tiltak umiddelbart.

Administrer informasjonsflyten

Lekkasje av informasjon gjennom uautorisert personale må kontrolleres i den grad det er mulig.

Kompetanse

Om det er en krise som rammer store deler av en bransje, eller til og med har global påvirkning, er det viktig å sikre kompetanse og ressurser.

Finn heltene

De trenger ikke å være sjefer eller ledere, men er vanligvis personer som har jobbet lenge i virksomheten.

Fordel viktige oppgaver til heltene dine

Tillit er viktig for å kunne gjennomføre endringer, som iblant kan være både smertefulle og omfattende. Sørg for at disse personene har hensiktsmessige roller i krisehåndteringen.

Kommunikasjon

Skap åpenhet ved å kommunisere både tydelig og enkelt, men også hyppig. En av de absolutt viktigste oppgavene er å kommunisere til både interne og eksterne interessenter.

Altså tydelighet med hensyn til hvilke roller som trengs, hvordan ansvar skal fordeles og former for kommunikasjon er viktig. Å ikke bruke tid og energi på defensive argumenter og teknologi er viktig for effektivt å kunne håndtere utfordringer under en pågående krise. Du finner en mer detaljert oversikt og omfattende råd i rapporten Veiledning i krise.

Denne artikkelen er en del av den lengre rapporten Veiledning i krise.

Last ned rapporten & sjekklisten Veiledning i krise.

Les også:

7 trinn for vellykket krisehåndtering
Navigere IT riktig under en krise
De to viktigste IT-spørsmålene i en krise

Tekst: Radar
Foto: Unsplash

Sist oppdatert: 1 juli 2022

Tagger