Organisasjoner ser stadig oftere i retning av sky-baserte tjenester. Noe av det som driver denne endringen er behovet for forenkling, kostnadsreduksjon og kostnadskontroll. En del brukere erfarer imidlertid at den tekniske siden ikke alltid blir like godt ivaretatt i skyen, samtidig med at det er uoversiktlig å forholde seg til ulike tjenestekataloger og prisstrukturer, noe som gjør en sentralisert leveranse ønskelig.

APEX – kort fortalt

APEX er Dell Technologies sin as-a-Service leveranse som muliggjør tanken om en “Hybrid-sky”, der lokalt datasenter og offentlige sky-tjenester kan smelte sammen. Tjenestene er basert på tre viktige prinsipper:

Enkelt

Utnytt fordelen med "as-a-Service" alle steder


Enkelhet i form av leveranse, prosess og hvordan man lever med løsningen.

Fleksibelt

Reager raskt på endrede behov og ivareta nye muligheter


Fleksibilitet med tanke på hvordan man konsumerer tjenestene og håndterer endringer og vekst.

Kontroll

Reduser risiko og maksimer utnyttelsen av ressurser, på dine betingelser


Kontroll med sikkerhet så vel som kostnader.

Målet med APEX er at din organisasjon skal kunne fokusere mer på resultater og mindre på administrasjon av infrastruktur.

Hvordan leveres APEX?

APEX er først og fremst en tjeneste levert ut fra lokalt datasenter. Dell Technologies eier, installerer og drifter løsningen mens din organisasjon konsumerer basert på operasjonell finansiering. Bestilling av, oversikt over, og kontroll med tjenestene får man gjennom en enkel portal. APEX tilbys for mange typer oppgaver, men med hovedfokus på to spor.

APEX Cloud Services

APEX Cloud Services forenkler bruken av flere skytjenester med en konsistent opplevelse, robust sikkerhet på tvers av tjenester, datalagring og data-beskyttelse.

APEX Custom Solutions

For de som trenger skreddersydde løsninger, levert etter behov og med fokus på storskaladrift, vil APEX Custom Solutions være svaret.

Hvorfor APEX?

APEX forenkler opplevelsen ved å eie teknologi slik at din organisasjon kan fokusere på og prioritere egne kritiske behov. La oss håndtere resten.

Vil du vite mer?

Kontakt oss på [email protected] eller telefon 21 04 40 40.

Man–fre
08.00–16.00