Endpoint Manager med Windows 11 – beste måten å administrere skolens utstyr og program på

Endpoint Manager

Microsoft Endpoint Manager er et administrasjonssystem som gjør det enklere enn noen sinne å administrere enheter i skyen.

 • Læreren gir elevene tilgang til utvalgte apper for kortere eller lengre perioder direkte gjennom Endpoint Manager, uten å røre elevenes maskiner. Dette sparer tid, og bidrar til fullt fokus i læringssituasjonen
 • Alle filer lagres trygt og sikkert i skyen, noe som eliminerer behovet for lokale servere
 • Filene er tilgjengelige uansett hvor brukeren logger seg på. Endpoint Manager støtter Windows-, MacOS-, Android- og iOS-enheter

Autopilot

Windows AutoPilot er en serie med muligheter for å forenkle og modernisere distribusjon og styring av nye Windows 11-PC-er. IT-avdelingen kan også bruke AutoPilot til å slette innhold, resette eller gjenopprette enheter uten å ha den fysiske enheten tilgjengelig.

 • Registrer enhetene og tilordne dem en profil med ønskede innstillinger. Når profilen er satt kan brukeren enkelt logge på og enheten er konfigurert og klar til bruk
 • AutoPilot snakker med andre Microsoft-tjenester, og innstillinger og konfigurasjoner kan administreres via Intune, uten at IT-avdelingen trenger å fysisk jobbe på enheten

OneNote

OneNote er elektroniske kladdebøker der elevene kan skrive, lage sjekklister og tabeller, laste opp vedlegg og legge til lenker. Om enheten eleven jobber på inkluderer en berøringsskjerm, kan han eller hun også tegne eller skrive for hånd.

Hver student har et personlig arbeidsområde. I tillegg har OneNote et innholdsbibliotek, og et samarbeidsområde for forelesninger og kreative aktiviteter. OneNote kan brukes uavhengig av hva slags enhet elevene jobber på, og vises både i pålogget og frakoblet modus.

Med OneNote har læreren alltid elevenes arbeid lett tilgjengelig, og det fungerer godt som et verktøy for underveisvurdering. Innholdet kan enkelt distribueres og samhandling blir lettere.

Flere fordeler
med OneNote

 • Lærere kan organisere undervisningsopplegg og kursinnhold i søkbare digitale notatbøker
 • Det er enkelt å dele notatbøker og undervisningsopplegg. Papirkopier blir ikke lengre nødvendig, noe som er bra for miljøet og sparer skolen for utgifter
 • Lærere kan legge til webinnhold, videoer og lydopptak for skreddersydd læringsopplegg
 • Elevene kan markere, kommentere, skissere, ta notater, og levere inn lekser - alt i samme notatbok
 • I OneNote klassekladdeboka kan eleven be om hjelp, og læreren kan gi støtte direkte i elevens private notatbok Det finnes også notatbøker for lærere i OneNote, med innholdsbibliotek for delt informasjon. Dette forenkler administrasjon og skaper bedre samhandling

Teams

Microsoft Teams er et digitalt knutepunkt som samler samtaler, innhold og apper på ett sted. Her kan ansatte opprette samarbeidende klasserom og kommunisere med andre ansatte i sanntid.

Flere fordeler med Teams

 • Kommuniser i sanntid, og hold alle oppdatert på en rask og enkel måte
 • Snakk med hverandre ved å chatte eller skype, del filer, programmer eller skrivebordet i nettmøter, og se gjennom de viktigste delene senere med transkripsjoner av det innspilte innholde
 • Gi teamet ditt rask tilgang til alt de trenger i Microsoft 365. Dokumenter kan opprettes og redigeres direkte i Teams
 • Skreddersy plattformen til å inneholde alt teamet ditt trenger i hverdagen. Du kan for eksempel feste ofte brukte filer og områder, slik at teamet alltid har disse lett tilgjengelig
 • Høy sikkerhet, inkludert to-faktor autentisering. Chat, notater og filer krypteres
 • Samtaler, filer og notater er kun tilgjengelig for medlemmer av teamet
 • Synkronisering skjer automatisk, så lenge systemet er koblet til skolens informasjonssystem henter den elevenes og ansattes informasjon derfra
 • OneNote – Klassenotatblokka er innebygget, noe som gir lærere mulighet til å kjøre interaktiv undervisning direkte fra Teams
 • Gi teamet ditt rask tilgang til alt de trenger i Microsoft 365. Dokumenter kan opprettes og redigeres direkte i Teams
 • Ende-til-ende administrasjon i Teams hjelper lærere med å skifte mellom utarbeiding, distribusjon, karaktersetting og tilbakemelding

Slik bruker du Teams

Kanaler

Alle teamets samtaler, innhold og verktøy samles i én kanal. En kanal kan gjenspeile et emne, fag, prosjekt, eller sosiale hendelser. Kanalen opprettes av en teamleder. Faner hjelper deg å holde styr på innholdet – her kan du legge inn Excel-ark, Word-dokumenter og PowerPoint-presentasjoner

Teammedlemmer

Teamledere kan invitere andre lærere eller elever til å bli en del av teamet. Det er også mulig å opprette et team basert på allerede eksisterende Microsoft 365-grupper. Endringer i gruppen vil automatisk synkroniseres med Teams

Teamroller

Alle team kan ha flere ledere, noe som gjør det enkelt å fordele ansvaret

Teaminnstillinger

Teamledere kan administrere innstillingene direkte i Teams. Du kan legge til teambilde, angi tilganger for oppretting av kanaler og faner, samt bruk av gif-er, klistremerker og memes