Microsoft Logo
Windows Logo

Løft elevene til sitt fulle potensiale ved hjelp av digitalisering

Ny teknologi har de siste årene fått større plass i klasserommene. Ulike digitale verktøy gir nye muligheter for å støtte læring og øve på viktige ferdigheter. I tillegg tilpasser teknologien seg enkeltelevens ulike behov. De brukervennlige funksjonene i enhetene og programvare hjelper med dette, for eksempel ved å lese tekst høyt, konvertere tale til tekst eller gjennomføre stavekontroll.

Å lære om fordelene ved utstyr og programvare av høy kvalitet bidrar til felleskapet, og studenten får mer tid til å lære viktige ferdigheter og anvende det han har lært.

Løsningene er bygget på følgende fire pilarer:

Inkluderende

Moderne digitale verktøy er designet for deltakende læring. Ulike bruksmuligheter er tilgjengelige for ulike ferdighetsnivåer og læringsstiler.

Sikker

Et beskyttet og trygt nettmiljø er grunnlaget for digital utdanning av høy kvalitet. Beskytter mot virus, cyberangrep og phishing.

Sømløs

Et konsistent økosystem, der elever og lærere har de samme enhetene og applikasjonene, hjelper lærere med å fokusere på å undervisningen.

Tilpasningsdyktig

Digitale verktøy støtter elevene på den måten de trenger. Brukervennlige funksjoner, stemmestyring og mange andre hjelpemidler.

Windows 11 for Education

Det skybaserte Windows 11 SE-operativsystemet, designet for bruk i grunnskoleundervisning, er designet for den nye æraen med digital læring. Det muliggjør et trygt, inkluderende og kreativt læringsmiljø der elevene kan nå sitt beste potensial. Windows 11 SE-enheter er tilgjengelige fra alle store enhetsprodusenter og er enkle å bruke, lette og rimelige. Microsofts egen Surface SE-enhet er designet spesielt for barneskolebarn.

Bedre læringsopplevelser for alle, med hensyn til ulike ferdighetsnivåer og læringsstiler.

Skriv for hånd med elektronisk blekk. Ta notater, merk oppgaver og undervis i matematikk. Et godt alternativ for studenter som foretrekker å skrive for hånd - ingen begrensninger pålagt av tastaturet.

Hjelp elevene å fokusere med fokusmodusen som er innebygd i systemet. Når konsentrasjonsmodusen er på, minimeres ulike distraksjoner, for eksempel ved å dempe applikasjonsvarslinger og bare slippe gjennom lærerens beskjeder.

Konverter tale til tekst ved hjelp av et dikteringsprogram eller søk etter filer og applikasjoner ved hjelp av talekommandoer. Sammen med Microsoft 365 danner Windows 11 SE en personlig læringsplattform for alle elever og lærere. Funksjonen hjelper for eksempel flerspråklige elever og de med lesevansker.

Windows 11 for Education garanterer sikker undervisning uansett sted.

Varsler brukeren hvis han støter på en potensiell phishing-trussel. Systemet gir deg beskjed hvis studenten skriver inn påloggingsinformasjonen sin i en ondsinnet applikasjon eller et hacket nettsted.

Avansert ansiktsgjenkjenning identifiserer studenten som enheten tilhører. Låser opp enheten automatisk når den gjenkjenner elevens ansikt og låser den når eleven forlater enheten. På denne måten tar det kortere tid å logge inn på enhetene og risikoen for at utenforstående får tilgang til enhetene reduseres.

Microsoft Intune for Education er en skybasert tjeneste for administrasjon av skoleenheter. IT-teamet kan implementere nødvendige innstillinger, applikasjoner og verktøy helt eksternt. Enhetene kan oppdateres like enkelt - noe som sparer IT-fagfolk for tid og opprettholder læringsopplevelsen til en høy kvalitet.

Microsoft 365 Education

Microsoft 365 Education tilbyr studentsentrerte løsninger for undervisning. Løsningene fokuserer på å fremme læring, involverer elever og forbereder de for fremtiden.

Samle klassen i Teams

Teams, tilpasset klasserom, inneholder mange praktiske funksjoner for undervisning. Et felles, virtuelt klasserom gjør det mulig for lærere og elever å jobbe sammen. Lag små grupper, snakk med elevene, ta notater i klassens felles notatbok og skriv de viktigste punktene i leksjonen på tavlen. Tildel oppgaver i Teams og overvåk elevenes arbeid.

Lesefremgang

Teams nyeste læringsstøtteverktøy, Reading Progress, støtter elever i språklæring. Den gir tilbakemelding på teksten som leses opp, overvåker utviklingen av elevens leseferdigheter og gir råd om hvordan man kan forbedre uttalen.

Verktøy som gjør læring enklere

Microsoft har investert mye i de brukervennlige funksjonene til verktøyene i 365 Education-løsningen. Støtt elever som sliter med lesevansker med et dybdeleseprogram og hjelp fremmedspråklige elever med et dikterings- og oversettelsesverktøy. Microsoft 365 Education inkluderer også mange andre læringsverktøy, for eksempel en matematikkassistent og orddelingsprogram.

Minecraft utdanning

Den pedagogiske versjonen av det klassiske Minecraft-spillet er en ny type læringsplattform som lærer nye ferdigheter basert på spillet. Det lar elevene prøve koding (JavaScript og Python) i et oppslukende digitalt miljø.