Kom i gang enklere med Surface og Windows Autopilot

Hva er Windows Autopilot?

Lei av image, lange ventetider og kompliserte installasjoner? Windows Autopilot er en skybasert tjeneste for driftsetting i Windows 10 som bygger på at enheten sendes direkte fra produsent til sluttbruker, uten at den trenger å være innom IT-avdelingen på veien. Prosessen eliminerer behovet av tradisjonell image og åpner for nye, agile metoder for håndtering og distribusjon.

Slik fungerer det:

  1. Når du kjøper en Surface enhet fra Dustin, kan du benytte Windows Autopilot. Enheten registreres og legges til i distribusjonstjenesten. Deretter sendes den direkte til brukeren.
  2. Du skaper en distribusjonsprofil som angir hvordan organisasjonens enheter skal konfigureres.
  3. Når en Windows Autopilot-registrert enhet startes for første gang, identifiseres den over nett med hjelp av en unik signatur. Når brukeren har skrevet inn brukerinformasjonen sin, får enheten riktige applikasjoner og rett innstillinger uten at IT-avdelingen deres engang trenger å røre enheten.

Kontakt oss hvis du vil vite mer om Surface og Windows Autopilot