HP Proactive

Hindre skaden. Før den oppstår.

Om HP Proactive

HP Proactive Insights er en flåtestyringsløsning for flere operativsystemer som benytter skybasert KI til å forutse, identifisere og løse problemer før de oppstår, slik at brukerne kan jobbe uforstyrret.

Skymigrering, moderne administrasjon, hybridarbeid og digitale opplevelser krever at IT-organisasjoner finner nye arbeidsmetoder og implementerer løsninger som gir innsikt i enheter, forretningsapplikasjoner og sikkerhet, og sporer medarbeideropplevelser.

IT må også støtte virksomheten når det gjelder å velge riktig teknologi til de rette personene, og samtidig ta et bærekraftig valg og øke oppetiden for å opprettholde medarbeidernes produktivitet.

Hvorfor Proactive Insights

Proactive Hardware Insights

Overvåk enhetenes harddisker, CPU- og minnebruk, varmenivåer og batteritilstand proaktivt, slik at det blir mulig å forutsi potensielle konsekvenser ved å analysere dataene mot en datasjø på mer enn 40 millioner enheter.

Proactive Application Insights

Diagnostiser ytelsesproblemer, programvarefeil, blåskjermer og systembruk, samtidig som du oppdaterer drivere og patcher for å sikre trygge sikkerhetsprofiler.

Proactive Employee Insights

Øk enhetsytelsen og få en problemfri arbeidshverdag med strømlinjede tilbakemeldingsfunksjoner, i visshet om at HP Insights optimaliserer medarbeideropplevelsen.

Oppdag enhetsproblemer før de oppstår

Les mer om tjenesten