Millioner av ansatte jobber hjemmefra. Er det ikke på tide med en sikkerhetsløsning som gjør det samme?

Når cyberkriminelle sikter seg inn på bedriftens datamaskiner og skrivere, beskytter HP Wolf Security medarbeiderne og bedriften med innebygd beskyttelse i maskinvaren. Beskyttelse som alltid er aktivert og alltid holder utkikk. Vi er på post, slik at du kan fortsette å jobbe —når som helst og hvor som helst.

Innebygd sikkerhet i maskinvaren

Robust endpoint security innebygd i HPs datamaskiner og skrivere, med flere lag sikkerhet under, i og over operativsystemet. Vi gir deg bedre motstandskraft fra bunnen av.

Bransjeledende programvare for Endpoint Security

HP Wolf Security reduserer den tilgjengelige angrepsflaten og muliggjør fjerngjenoppretting etter angrep mot innebygd programvare (firmware). Fra selvreparerende programvare og minnebasert detektering av datainnbrudd til kontroll av trusler gjennom isolering — vi styrker din første forsvarslinje.

Sikkerhetstjenester for bedrifter av alle størrelser

Tilpass tjenester etter bedriftens behov og ressurser, og gi deg og teamet tilgang til eksperter på cybersikkerhet og effektive analyseverktøy. Vi bidrar med forsterkning av IT-teamet ditt.

Isolering av applikasjoner

Med HP Sure Click åpnes filer, programmer og nettsider i mikrovirtuelle maskiner (VM) som stenger skadelig programvare inne. På den måten er datamaskin og informasjon beskyttet.

Sikkerhet og motstandskraft i den innebygde programvaren

HP Sure Start er verdens første selvreparerende BIOS. BIOS gjenopprettes ved angrep mot innebygd programvare eller andre skader. Automatisk ved hjelp av omstart med en sikker kopi av BIOS.

Neste generasjon antivirus

HP Sure Sense er et intelligent forsvar mot datavirus. Det benytter dyptlærende AI til å oppdage og nøytralisere skadelig programvare og utpressingsprogrammer.

HP OfficeJet Pro- og HP LaserJet Pro-skrivere

har innebygde sikkerhetsfunksjoner som beskytter mot cyberangrep.

Sikker start med verifisering av innebygd programvare.

Verifiserer den innebygde programvaren som ekte HP-kode når enheten startes. Avdekkes det en unormal hendelse, starter enheten på nytt i sikker gjenopprettingsmodus.

Automatiske oppdateringer av innebygd programvare

Som standard beskytter denne funksjonen mot de nyeste truslene ved at den mest aktuelle versjonen av skriverens innebygde programvare alltid opprettholdes.

Skrivebeskyttet minne

Hindrer inntrengere i å introdusere skadelig kode mens skriveren er i bruk.

Med HP Security Manager kan én IT-person håndtere en hel skriverpark, deriblant innstilling av sikkerhetspolicyer, hjelp til å sikre samsvar og beskyttelse av arbeidsflyt.

Les mer

HP Securitys evalueringsverktøy kontrollerer skriverparken raskt, avdekker sårbarheter som utdatert innebygd programvare eller utdaterte nettverksinnstillinger, og viser hvordan du kan tette hullene.

Les mer

Bare HP Enterprise-skrivere

har innebygde sikkerhetsfunksjoner for gjenoppretting gjennom omstart som aktiveres automatisk etter et angrep.

Opprettholder BIOS-integritet

Hvis en kompromittert versjon av BIOS avdekkes under oppstart, vil HP Sure Start starte skriveren på nytt med en sikker kopi av BIOS.

Hvitelisting

Vår hvitelisting er sertifisert i henhold til CC-systemet (Common Criteria) og sørger for at den innebygde programvaren signeres digitalt av HP. Ved hvert tegn på manipulering startes skriveren på nytt i sikkermodus.

Overvåker minnet

Detektering av datainnbrudd under kjøring er aktivert på det mest risikoutsatte tidspunktet: Når skriveren er på og koblet til nettverket. Uvanlig aktivitet medfører en omstart som renser minnet.

Gransker nettverket

HP Connection Inspector kontrollerer skriverens utdata med tanke på pakker som ofte brukes av hackere. Alle mistenkelige dataforespørsler utløser en selvreparerende omstart.

HP Security Manager er vår mest omfattende løsning for skriversikkerhet. Den trekker det tyngste lasset, og sørger for at og maskinparken er i samsvar med bedriftens sikkerhetspolicy.

Les mer

Skriv ut sensitive dokumenter til delte skrivere uten å være redd for sikkerheten, og reduser avfallsmengden fra utilsiktede og bortglemte utskriftsjobber med HP Secure Print.

Les mer

HP Advance er en meget skalerbar programvare for skriverhåndtering som øker sikkerheten gjennom brukerautentisering, sikker mobil utskrift og effektiviserte digitale prosesser.

Les mer