Intervju

Pål Brede Valdal

Pal Brede Valdal

Pål Brede Valdal

Apple Education Sales Manager

97535882

Kontakt

26. januar 2021 er en merkedato for Dustin. Vi fikk da den endelige beskjeden om at vi nå var offisiell Apple Authorised Education Specialist. Denne sertifiseringen gir oss rom og muligheter til å utvide og styrke vår posisjon som strategisk partner for alle våre kunder i både offentlig og privat sektor. 

Dustin kan smykke seg med tittelen Apple Authorised Education Specialist. Og vår Apple Education Sales Manager Pål Brede Valdal vil, med lang erfaring og kompetanse innen undervisning og skoleledelse, være en veiledende og strategisk partner i forbindelse med opplæring og kursing i bruk av Apple sine produkter. I tillegg kan vi være en strategisk rådgiver og sparringspartner for ledergruppa i organisasjonen din, og med det være med på å drive læringsarbeid og kompetansebygging med stø kurs og i riktig retning. 

Pål Brede er utdannet allmennlærer med fordypning i IT for lærere og musikk. Han har jobbet i skolen siden 2001, og de første fem årene jobbet han som lærer i kombinasjon med å være IKT-ansvarlig. Senere deltok han på rekrutteringskurs i skoleledelse i regi av Utdanningsetaten i Oslo, og ble etter dette inspektør på Lakkegata skole i Oslo. Etter hvert gikk han videre til Utdanningsetaten i Oslo, hvor han jobbet med Sommerskolen Oslo, et spennende og omfattende tilbud for elever i osloskolen. Siden 2011 har Pål Brede tatt ytterligere lederutdannelse ved HiO, samt jobbet som skoleleder på to ulike barne-/ungdomsskoler i Moss, hele veien med utstrakt ansvar for IKT.

Vi spør hva som var drivkraften for å skifte arena fra skole og kommunesektoren til Dustin i det private næringsliv?

Først og fremst tiltalte utlysningsteksten meg veldig. Det å kunne kombinere erfaringen min fra skolesektoren med det å jobbe spesifikt med IKT og læring virket veldig spennende. Jeg hadde kjennskap til Dustin fra kundeperspektivet, og visste at dette var et solid firma i stor utvikling. Etter intervjurundene var jeg heller ikke i tvil om at dette var et selskap med sunne verdier og med gode muligheter for å styrke egen kompetanse, samt muligheter til å være med å forme stillingen jeg nå er ansatt i. Og bare etter noen uker kjenner jeg at valget var helt riktig. Dustin har innfridd både når det gjelder arbeidsmiljø, arbeidsoppgaver og profesjonalitet.

Du får et særlig ansvar for oppfølging av Apple som læringsverktøy i skolen. Hva er ditt forhold til Apple?

– Jeg er, som veldig mange andre, kjent med Apple sine produkter som iPhone, iPad og Mac i privat eie. I tillegg har jeg hatt stor glede av musikkspilleren iPod. Apple har for meg vært synonymt med flere ting; design, kvalitet, stabilitet, innovasjon og tilgjengelighet. De har enkelt og greit laget kule produkter som funker. I jobbsammenheng har jeg erfart hvordan iPaden har gjort sitt inntog i skolen. Hvordan elever i alle aldre har kunnet produsere, utforske, være kreativ og lære ved bruk av denne brukervennlige enheten. Det å enkelt plukke opp en iPad, for så å logge seg på ved hjelp av et fingertrykk og etter kun sekunder være klar til læringsaktivitet er rett og slett revolusjonerende.

Og ikke minst motiverende for både elever og lærere. Og ved å komplementere iPaden med en Apple TV, så får man et sømløst system i klasserommet, som inviterer til interaksjon mellom elev og lærer på en måte som vi ikke har opplevd før i norsk skole.

Med din bakgrunn fra skolesektoren- hvordan vil du bidra til å styrke Dustin sin posisjon i markedet?

Jeg ønsker først og fremst å bidra til å styrke det allerede gode laget som Dustin er. Det er erfarne og dyktige folk i alle ledd her, og jeg som kommer fra en annen sektor kan forhåpentligvis komme inn med en litt annen vinkling i arbeid med caser, og kanskje stille noen andre type spørsmål til kunden. Dette er med på å utvide omfanget vårt og trolig også treffe bredere i skolemarkedet. For skolen er et stort og spennende marked, og et område hvor det skjer og vil skje mye spennende i årene som kommer. Fagfornyelsen setter krav til skolene om å endre tankesett på mange områder, samtidig med at lærerne må endre måten de jobber med fagene sine på, blant annet i form av større fokus på tverrfaglighet og dybdelæring. I tillegg skal elevene i større grad ha en mer kreativ tilnærming i sitt arbeid med oppgaver, og de skal ha større handlingsfrihet når det gjelder metodebruk. I forbindelse med alt dette tvinges det frem behov for digitale verktøy som vil imøtekomme disse utfordringen og mulighetene. Skolene må ha teknologisk utstyr som på en enkel, trygg og driftssikker måte gir muligheter for god samhandling mellom elev og lærer, men også skole og hjem.

Dette har det siste året lært oss. At elevene og lærerne helt og delvis har måttet flytte undervisningen til det digitale læringsrommet har på mange måter tvunget frem et annet type samarbeid mellom skole og hjem. Da foresatte tidligere kanskje kun møtte læreren en til to ganger i året, kommuniserer disse partene nå jevnlig. Dette gir engasjerte foresatte, som igjen setter krav til skolenes drift. Ansvaret for dette ligger på skolelederne, som må være på tå hev og være oppdatert på det som utvikler seg i skolemarkedet. Min oppgave er å være med å se disse endringene, samt kartlegge behovene i dialog med skolelederne og skoleeierne. Jeg skal, sammen med mine kollegaer, være en strategisk partner og sparringspartner i denne prosessen. Vi tilbyr alt fra lederstøtte til skreddersydde kurs i digitale verktøy og program for pedagogisk ansatte, i tillegg til å selge skolen det teknologiske utstyret som gir best og mest optimal læring.

Det er med andre ord mange spennende oppgaver som venter deg?

Ja, helt klart. Og som ny i bransjen har jeg mye å lære. Men det er jo nettopp læring jeg har jobbet med de siste 20 årene, så det skal passe meg bra. Jeg er veldig motivert og klar for å bidra med å løfte Dustin videre i skolemarkedet.