Kurs og opplæring

Alle kan kode

Med bakgrunn i Apple sine ressurser «Alle kan kode» og applikasjonen Swift Playgrounds kan Dustin tilby opplæring i teknologiens eget språk, nemlig koding. Dette er fremtiden, og fremtiden er nå. Vi tar deg stegvis gjennom dette digitale landskapet, og trygger deg på hvordan du kan kode sammen med elevene dine på morsomme, eksperimentelle og kreative måter.

Alle kan tenke kreativt

«Kreative og skapende evner bidrar til å berike samfunnet» er et av mange sitat fra Fagfornyelsen som berører ordet kreativ. Å være kreativ betyr å være skapende og idèrik, egenskaper som bor i oss alle. Via Apple sine veiledninger tilbyr Dustin kurs i hvordan være skapende og idèrik ved bruk av applikasjoner for video, fotografering, musikk og tegning. Og samtidig, hvordan innføre disse ferdighetene i undervisningen.

Apple Teacher

Tidstyver finnes overalt, også i skolen. Det å holde seg oppdatert og få tid til å øve på noe nytt er ofte utfordrende. Dustin kan bistå og veilede i utviklingsprogrammet Apple Teacher, et gratis program som gir lærere faglig påfyll i bruk av Apple-produkter og -applikasjoner på en fleksibel og motiverende måte. Vi hjelper hver deltaker i mål, og sørger for at alle mottar sine fortjente utmerkelser.

Ledelse av digitalisering i skolen og i klasserommet

Dustin tilbyr veiledning og støtte innen ledelse av digitalisering på din skole. Dette være seg å bistå skolens ledelse i å implementere digitale enheter og verktøy inn i skolen eller å videreutvikle allerede eksisterende rutiner. Vi kommer også gjerne inn i klasserommene og tilbyr veiledning i hvordan drive best mulig digital praksis i samarbeid med lærerne og elevene.

Undervisningsverktøy

Klasserom

Klasserom er en applikasjon iPad og Mac som gir deg mulighet til å administrere elevene sine enheter i klasserommet, samt dele dokumenter med elevene og åpne spesifikke nettsider og programmer som du igjen kan vise for klassen via AppleTV. Som lærer har du full kontroll: Du kan se hvilke apper elevene jobber med, slå av lyden på elevenes enheter når beskjeder skal bli gitt, samt muligheter for administrative oppgaver som å nullstille elevpassord. Og når timen er slutt kan du se en oversikt over hva elevene har jobbet med.

Skolearbeid

Sammen med applikasjonen Klasserom gir Skolearbeid-appen muligheter for samhandling mellom lærer og elev på en måte som skaper nye læringsopplevelser. Skolearbeid hjelper lærerne å tilrettelegge undervisningsopplegget på en oversiktlig måte, samt at det gir elevene mulighet til å organisere skolehverdagen sin med ryddig oversikt over oppgaver og frister. Skolearbeid fungerer utmerket sammen med læringsressurser som Kahoot! og GeoGebra, og kan samtidig differensiere innhold for best mulig tilpasset opplæring for hver enkelt elev.

Pal Brede Valdal

Pål Brede Valdal

Apple Education Sales Manager

97535882

Pål Brede har 20 års erfaring fra skolen, både som skoleleder, lærer og IKT-ansvarlig. Han er nå strategisk rådgiver og sparringspartner for Dutins skoler innenfor skolesektoren, og er sertifisert APLs (Apple Professional Learning specialist). Ta kontakt med Pål Brede for en prat om hvordan vi kan jobbe sammen med dere.