Unified Mobility Workspace – digital kontroll på både enheter og brukerdata

Unified Mobility Workspace fra Dustin sørger for en smart og effektiv hverdag for alle typer bedrifter. Teknologi og mennesker knyttes sammen på en enkel, trygg og sømløs måte som skaper lønnsomhet og gode brukeropplevelser.

Måten vi jobber på har endret seg i løpet av de siste tiårene. En arbeidsplass er ikke lenger et fysisk kontor med et skrivebord og en pc. I dag gjør teknologien det mulig for ansatte å utføre sine oppgaver uansett om de sitter hjemme, på hytta eller på jobben.

Unified Mobility Workspace (UMW) er et administrasjonsverktøy for å sikre bedriftens digitale verktøy, plattformer og applikasjoner slik at endepunktene, som PC, Mac, nettbrett og mobiltelefoner, intuitivt knyttes sammen.

– Det er rett og slett et rammeverk som gjør applikasjoner og jobbrelatert innhold tilgjengelig for bedriftens ansatte. Det er enkelt for ansatte å logge inn og utføre sine oppgaver, uavhengig av hvor de befinner seg og hvilke enheter de jobber fra, forklarer leder for Mobilitet i Dustin, Heidi Storm.

– Moderne administrasjon av bedriftens teknologi og riktige verktøy gir gode brukeropplevelser, som igjen gjør oss mer effektive. Unified Mobility Workspace er derfor lønnsomt for bedriftene, og det er det stadig flere som innser, legger hun til.

Digitalt økosystem

Med UMW- Unified Mobility Workspace får du nå et totaltilbud innenfor den digitale arbeidsflate fra Dustin. Endepunktene administreres fra ett enkelt program, noe som sikrer og gir flere fordeler for bedriften. Løsningen fungerer like godt for bedrifter som tilbyr valgfrihet, hvor de ansatte kan velge å jobbe med den teknologien de selv foretrekker, enten det er PC eller Mac.

– Det forenkler hverdagen for bedriftene, fordi alle digitale verktøy automatisk blir konfigurert og oppdatert, påloggingen er sikker og den enkelte ansatte har tilgang til kun den informasjonen han eller hun har behov for, sier Fredrik Berg, som er produktsjef for Dustins Workplace-portefølje.

Workplace er bedriftens digitale økosystem som sørger for at verktøyene til hver enkelt ansatt fungerer knirkefritt, slik at de kan utføre jobben sin effektivt.

– Automatiserte handlinger frigjør IT-kapasitet, som i stedet kan brukes proaktivt til innovasjon og analyse av markedstrender for eksempel. Dette vil bli stadig mer nyttig fremover, sier Berg.

Åtte gode grunner til å få digital kontroll

Unified Mobility Workspace er veien til en sikker og lettvint digital hverdag.

1. Enkelt:

«Out of the box experience», også kalt «Zero Touch», gir en god sluttbrukeropplevelse. Bedriftens PC-er, MacBooks, nettbrett og mobiler klargjøres og konfigureres automatisk. Gir enkel tilgang til bedriftens interne applikasjoner fra en hvilken som helst enhet. Alt er klart til bruk uten manuelle inngrep idet du pakker enheten ut av esken.

2. Trygt:

Komplette sikkerhetsløsninger som er tilpasset hver enkelt bedrift. Ivaretar regulatoriske krav som GDPR, samtidig som hver enkelt bruker kan se hvilke data arbeidsgiver kan, og ikke kan, se.

3. Fleksibelt:

Du har kontoret «i lomma» og kan jobbe hvor du vil uten å ha problemer med tilganger og pålogginger. Automatiske oppdateringer sørger for at du alltid har det innholdet du trenger.

4. Fremtidsrettet:

Digitale løsninger er på vei inn i arbeidslivet for fullt og vil bli en naturlig del av IT-strategien i de fleste selskaper. Et ledd i dette arbeidet er å investere i et administrasjonsverktøy. Ifølge Gartner vil 70 prosent av alle virksomheter ha behov for dette innen 2024.

5. Lønnsomt:

Bedriftens IT-avdeling sparer tid på å manuelt klargjøre, oppdatere og feilrette ansattes enheter. Automatiske prosesser ivaretar dette, noe som frigjør IT-kapasitet til mer proaktive oppgaver.

6. Rask tilgang:

«Single sign-on» øker både sikkerhet og brukervennlighet. Brukeren logger på med én ID og ett passord til flere relaterte, men uavhengige programvaresystemer. Dermed slipper du tungvinte påloggingsprosesser og mange forskjellige passord.

7. Zero Trust:

Få en dynamisk og moderne sikkerhetsarkitektur på et bredere og dypere grunnlag enn tradisjonelle sikkerhetstiltak. Du får sikret bedriftens data på endepunkt-, bruker-, nettverks- og applikasjonsnivå.

8. Digital Employee Experience Management (DEEM):

Unified Mobility Workspace gir innsikt i hvordan sluttbrukeren opplever det mobile arbeidet. Dette gjøres gjennom intelligent analyse og gir en stor verdi for selskapet, fordi man kan jobbe med forbedringer og proaktivitet for å øke produktivitet og enkelhet.

Tjenester:

Dustin Unified Mobility Workspace omfatter et tilbud av tjenester med mulighet for tilpasset løsning fra verdensledende produsenter.

 • Rådgivning
 • Onboarding
 • Implementering
 • App-forvaltning
 • Personvern og Sikkerhet
 • Workspace - alt arbeidsinnhold på et sted
 • Drift og support
 • Dokumentasjon

Din digitale partner

Dustin tilbyr komplette løsninger for Unified Mobility Workspace til selskaper i hele Norden:

Hardware: Alt utstyr en moderne bedrift trenger for en sømløs og effektiv hverdag både på PC, Mac, nettbrett og mobil.

Moderne plattform: Et komplett rammeverk som sikrer og administrerer endepunkter og bedriftens data.

Administrasjon av tjenester: Sørger for kjøp, konfigurasjon, sikkerhet og enkel utrulling av enheter og nødvendige applikasjoner, og at disse er oppdatert til enhver tid.

Kompetanse: Som en ledende moderne leverandør av både hardware og digitale løsninger tilbyr Dustin helhetlige tjenester for alle typer selskaper, tilpasset alle slags enheter.

Gevinstrealisering:

 • Èn løsning
 • Enkelt for sluttbruker
 • Kontroll på kostnadene
 • Kontroll på enheter, brukere og data
 • Rask igangsettelse
 • Skreddersydde løsninger
Heidi Storm

Heidi Storm, Mobility Manager Advanced Sales, Dustin.

Vil du vite mer om Unified Mobility Workspace?

Send oss en e-post