Sømløst og effektivt skole-/hjemsamarbeid

Vi i Dustin vet at det å spille på lag med foreldre og foresatte er en forutsetning og en suksessfaktor for å lykkes med elevens læring. Og vi vet at ved bruk av Apples produkter, som eksempel iPad, får både skolen og foresatte et verktøy som legger til rette for dette lagspillet. Dialog og trygg kommunikasjon er nøkkelen til et godt og fungerende skole-/hjem-samarbeid. Og med en iPad i sekken er veien mellom skole og hjem kortet ned til et minimum. Den plukkes opp og logges på med et fingertrykk, og læringsplattformen som skolen benytter er bare sekunder unna. Her vil du som foresatt få tilgang til beskjeder fra skolen, oppgaver og annen skolerelatert informasjon. I tillegg kan eleven enkelt og greit navigere mellom ulike applikasjoner for ulike fag, og stolt vise frem skolearbeidet sitt eller invitere deg som foresatt inn i lekse- og læringsarbeid. Apples iPad gjør det enklere å være skole og enklere å være foresatt.

På reise sammen med eleven

Dagens skole, med Fagfornyelsen i spissen, legger til rette for en fornyet skolehverdag. Den legger til rette for mer elevsentrert læring, hvor eleven i større grad skal fordype seg i ulike tema i stedet for å lære litt av alt. Eleven skal trekke ut viktig læring i enkelte fag, som han/hun kan benytte i andre sammenhenger og fag. Eleven skal i større grad enn tidligere være mer bevisst på hva som skal læres, og med det kort sagt «lære å lære». Inn i alt dette skal eleven også utfordre og utfolde seg kreativt, og med det gjøre seg i stand til å møte et arbeidsliv som i fremtiden krever høy grad av digital kompetanse. Med Apples kraftige og tilrettelagte applikasjoner legges alt til rette for denne type læring. Og vi kan trygge dere på at all læring vil foregå innenfor sikre rammer, blant annet hva gjelder GDPR/personvern. Vi i Dustin vil at dere foresatte er med på denne reisen, at dere deler disse øyeblikkene sammen med barnet, og med det er med inn i fremtiden.

Pal Brede Valdal

Pål Brede Valdal

Apple Education Sales Manager

97535882

Pål Brede har 20 års erfaring fra skolen, både som skoleleder, lærer og IKT-ansvarlig. Han er nå strategisk rådgiver og sparringspartner for Dutins skoler innenfor skolesektoren, og er sertifisert APLs (Apple Professional Learning specialist). Ta kontakt med Pål Brede for en prat om hvordan vi kan jobbe sammen med dere.