Pakkeløsninger

Vi i Dustin jobber tett sammen med kundene våre, og kan med det skreddersy løsninger som både dekker behovene og ønskene til kommunene eller skolene det gjelder. Basert på vår kompetanse og erfaring i skolemarkedet har vi satt sammen ulike pakker som vi vet vil fungere for dere som jobber i eller med skole. Nedenfor har vi listet opp disse ulike pakkeløsningene, som består av ulike opplæringskurs og produkter knyttet til disse.

Alle våre pakker kan leveres med Mobile Device Management og Apple School Manager via Dustins mobilitetsteam, samt AppleCare for support av enheter. Dustin tilbyr også lager, avemballering og levering med deksel. Alle våre pakker kan tilbys med gunstige finansieringsløsninger.

Ta kontakt med vårt skoleteam for å snakke om nettopp din kommune eller skole, så finner vi løsninger med rabatterte pakkepriser som imøtekommer dine behov og ønsker.

Pal Brede Valdal

Pål Brede Valdal

Apple Education Sales Manager

Eksempel på opplæringsøkter

Vi i Dustin tilbyr opplæring på tre ulike måter; e-læring, workshop og/eller kurs på lokasjon. Sistnevnte kan eksempelvis være skolen du jobber på. Vi er på ingen måte fastlåst til enten den ene eller andre måten å gi opplæring på, ei heller hvor lang periode det dreier seg om og hvor hyppig kursene holdes. Vi legger til rette for en løsning som passer best for deg og dine kollegaers behov og ønsker. Sammen skreddersyr vi et opplegg, slik at du som kunde opplever medbestemmelse og påvirkning. Dette erfarer vi gir bedre tilpasset opplæring og dermed økt kompetanse blant våre kunder.

E-læringskursene er utviklet av våre kurspartnere, og består av ferdigproduserte opplæringsøkter som gir deg en grundig gjennomgang av tema i kurset. Vi vet at skolehverdagen er hektisk og at tid er en knapp ressurs. Disse kursene kan du som lærer gjennomføre når det passer deg best og når du har tid til overs. Det eneste du trenger er en digital enhet tilkoblet Internett, så vil resten gå av seg selv. Fordelen med denne type kurs er at du når som helst kan spole tilbake og se på nytt hvis der er deler som er litt vanskelige å forstå første gangen. Vi har veldig gode erfaringer med dette konseptet for opplæring.

Workshop handler om å flytte opplæringen fra det fysiske klasserommet til det digitale læringsrommet. Her stiller vi med kompetente og erfarne lærere som kursholdere. Læreren vil modellere, veilede og forklare på en slik måte at alle i gruppa opplever mestring og læring. I denne opplæringsmodellen jobber man altså sammen i gruppe i samtid, og som deltaker kan du når som helst be om hjelp hvis du trenger det. Fordelen med denne type kurs er at du kan lære sammen med gode kollegaer i de omgivelsene du selv bestemmer, enten det er på arbeidsplassen din eller hjemme hos deg selv.

Kurs på lokasjon er den kjente og tradisjonelle måte å drive opplæring på. Her stiller vi med en av våre kompetente og erfarne lærere, som modellerer og underviser i det samme fysiske rommet som du og dine kollegaer befinner seg i. Her kan du rekke opp hånda, komme med spørsmål og få umiddelbar respons. Fordelen med denne type kurs er at du får være sammen med kollegaene dine i kjente omgivelser. Å lære og være sammen er godt for mange etter lang tid med hjemmeskole og hjemmekontor.

Kom i gang

«Kom i gang» handler enkelt og greit om å komme i gang. Dette er selve grunnopplæringen, som igjen legger fundamentet for videre opplæring. Du blir her kjent med de grunnleggende funksjonene i de ulike verktøyene som du skal jobbe med senere.

Eksempel på innhold i pakken:

 • iPad med deksel
 • Headset
 • Apple TV
 • Velg mellom kurs og opplæring i:
  • Apple Classrom
  • Apple Schoolwork
  • Apple Teacher
 • Finansiering

Alle kan kode

Fagfornyelsen gir rom for nyskaping og utforskertrang ved bruk av digitale ressurser. «Alle kan kode» er et program i regi av Apple som imøtekommer dette. Her får du innblikk i teknologiens eget språk, og med det lære deg å kode med Swift Playgrounds, en applikasjon utviklet av Apple, nettopp til dette formålet.

Eksempel på innhold i pakken:

 • iPad med deksel
 • Headset
 • Apple TV
 • Kurs «Alle kan kode» og opplæring ved bruk av Swift playgrounds
 • Finansiering

Alle kan tenke kreativt

Fagfornyelsen tilrettelegger for økt kreativitet og skaperglede ved bruk av digitale ressurser. «Alle kan tenke kreativt» er et program i regi av Apple. Her får du innblikk i hvordan du kan imøtekomme dette ved å tenke og jobbe kreativt sammen med elevene dine ved bruk av video, fotografering, musikk og tegning på iPad.

Eksempel på innhold i pakken:

 • iPad med deksel
 • Headset
 • Apple Pencil
 • Apple TV
 • Kurs «Alle kan tenke kreativt»
 • Finansiering

Programmering

I Fagfornyelsen vil du finne begrepet programmering i flere kompetansemål. I vårt kurs «Programmering» gir vi deg et innblikk i en verden fylt med kreativitet, logikk og oppdagelser. Du får teste ulike programmeringsverktøy, som er relevante og aktuelle for elevene på din skole.

Eksempel på innhold i pakken:

 • iPad med deksel
 • Headset
 • Apple TV
 • Sphero BOLT samt opplæring i bruk. Se video her
 • Finansiering
Pal Brede Valdal

Pål Brede Valdal

Apple Education Sales Manager

97535882

Pål Brede har 20 års erfaring fra skolen, både som skoleleder, lærer og IKT-ansvarlig. Han er nå strategisk rådgiver og sparringspartner for Dutins skoler innenfor skolesektoren, og er sertifisert APLs (Apple Professional Learning specialist). Ta kontakt med Pål Brede for en prat om hvordan vi kan jobbe sammen med dere.