Dustin er autorisert Apple Education Specialist

Dette betyr at vi har de kvalifikasjoner og sertifikater som trengs for å levere en komplett leveranse til våre kunder. Vårt skoleteam leverer alt fra skreddersømme utstyrsløsninger til rådgiving og kursing i hvordan bruke teknologien i Appleproduktene. Vi sørger for å legge til rette for best mulig læring. Samtidig skal kunden til enhver tid oppleve den beste servicen i markedet, samt oppleve å ha løpende support og støtte i oss som leverandør.

Lærere

Skoleledelse

Foresatte

IKT-ansatte

Vår modell for å sikre gode resultater med digitale verktøy i skolen.

Planlegging handler om å definere konkrete målsetninger og legge en plan for hvordan nå disse målene. Dustin hjelper dere med å utarbeide en god og gjennomtenkt strategi, slik at dere lykkes i dette arbeidet.

Dustin kan sparre med ledelsen i organisasjonen på flere områder som berører læring og digitalisering i skolen. Tematikk, muligheter og utfordringer vil først kartlegges, for deretter å gi dere skreddersydd lederstøtte.

Dustin tilbyr grundig opplæring av pedagogisk ansatte på din skole. Vår stab med erfarne pedagoger veileder og modellerer gode metoder for hvordan lykkes i klasserommet med bruk av digitale verktøy.

Dustin har et stort produktsortiment med cirka 255.000 IT-produkter. Dette betyr at vi har tilgang til alt av utstyr som trengs for å legge til rette for optimal læring i skolen.

Dustin er en miljøfyrtårnbedrift med høyt fokus på grønne verdier og en sirkulær IT-bransje. Derfor tilbyr vi ulike typer avtaler, som både fremmer miljøhensyn og som tar hensyn til kundens budsjett.

Dustin sine spesialister innenfor mobilitet og sikkerhet sørger for at alle klienter håndteres sikkert og enkelt i en MDM-løsning (Mobile Device Management). Denne løsningen tilbys for en rask og smidig prosess for idriftsetting av skolens utstyr.

Kurs og opplæring

Dustin tilbyr opplæring i Apple sine nyeste programmer og applikasjoner. Fagfornyelsen utfordrer skolen til i større grad å legge vekt på skaperglede, engasjement og utforskertrang. Vi imøtekommer dette med inspirerende og nyttig opplæring til pedagogisk personale.

Hvorfor Dustin?

Dustin er ledende nordisk forhandler av IT-produkter og tilhørende tjenester. I samarbeid med sine partnere kan Dustin tilby effektive løsninger for Apples produkter i skolehverdagen. Vi hjelper skoler med å skape et Apple-basert læringsmiljø som oppfyller dagens og morgendagens behov.

Dustins tjenester til skolehverdagen

  • Dustins logistikkløsning bygger på et eget logistikksenter som støtter raske og sikre leveranser.
  • Dustin arrangerer demonstrasjoner for å vise hvordan Apples produkter og apper raskt og enkelt kan brukes og håndteres i et skolemiljø.
  • Dustin tilbyr håndtering av mobile enheter til kunder som vil håndtere skolens Apple-enheter, innhold og apper separat for hver bruker via en MDM-tjeneste.
  • Med Apples enhetsregistreringsprogram (DEP) kan kundene enkelt ta i bruk Apple-enhetene og automatisk gjøre innstillinger på dem.
  • Tillegget AppleCare gir brukerne økt beskyttelse mot potensielle enhetsfeil.
  • Dustin tilbyr skytjenester som MS Office365, som øker brukernes produktivitet i læringsmiljøet.
  • Dustin tilbyr også fleksibel finansiering under hele utstyrets livssyklus.
  • Dustin tilby APL (Apple Professional Learning), samt hjelp, støtte og modellering i klasserommet.
  • Dustin er en strategisk partner som hjelper våre kunder fra A til Å.

Intervju: Pål Brede Valdal

Dustin kan smykke seg med tittelen Apple Authorised Education Specialist

26. januar 2021 er en merkedato for Dustin. Vi fikk da den endelige beskjeden om at vi nå var offisiell Apple Authorised Education Specialist. Denne sertifiseringen gir oss rom og muligheter til å utvide og styrke vår posisjon som strategisk partner for alle våre kunder i både offentlig og privat sektor. 

Pal Brede Valdal

Pål Brede Valdal

Apple Education Sales Manager

97535882

Pål Brede har 20 års erfaring fra skolen, både som skoleleder, lærer og IKT-ansvarlig. Han er nå strategisk rådgiver og sparringspartner for Dutins skoler innenfor skolesektoren, og er sertifisert APLs (Apple Professional Learning specialist). Ta kontakt med Pål Brede for en prat om hvordan vi kan jobbe sammen med dere.