Læreren som medspiller

Vi i Dustin ønsker å spille på lag med deg, som hver eneste dag er ute i klasserommet for å påvirke og inspirere elevene i sin søken etter kunnskap. Vi vet at du er nøkkelspilleren på laget ved innføring av nye digitale verktøy i skolen. Og vi vet også at du har et mulighetsrom der ute, sammen med elevene dine, hvor du kan utforske nye måter å lære på. Sammen med Apple skal vi i Dustin være en lagspiller i dette rommet. En lagspiller som både lytter til dine erfaringer og behov, samt kommer med innspill til hvordan du kan videreutvikle din praksis og dine undervisningsmetoder. Vi er din lagspiller fra start til mål.

Fagfornyelsen som kreativ motor

Som både du og vi kjenner til er Fagfornyelsen et viktig begrep i dagens skole. Og i overordnet del legges det blant annet vekt på skaperglede, engasjement og skapertrang. Dette er viktige egenskaper å stimulere og ivareta i skolehverdagen. Vi vet at elever er nysgjerrige av natur. De vil prøve ut, teste og spørre. Og de vil oppdage og skape. Apple Ipad ivaretar disse behovene. Med sin mobilitet og innebygde applikasjoner er den et ypperlig verktøy å uttrykke seg gjennom ved bruk av film, musikk, tegning, bilder med mer. Og vi i Dustin kan vise deg hvordan benytte disse, og mange andre verktøy, i arbeid med elever i og utenfor klasserommet. Ta kontakt med oss for kurs og opplæring.

Digitale ferdigheter gir muligheter

Digitale ferdigheter er en av fem grunnleggende ferdigheter, som igjen er en del av den kompetansen en elev skal utvikle i hvert enkelt fag. Og grunnleggende ferdigheter er nødvendige redskaper for læring og utvikling. Vi vet at digitale ferdigheter først og fremst utvikles ved bruk av digitale ressurser og digitalt utstyr. Og hva er vel enklere enn å ta i bruk en Apple Ipad, som åpnes ved et fingertrykk og som enkelt kan fraktes dit læring skal skje? Ferdigheter handler altså om å trykke, prøve og feile. Men det handler også om å produsere og bearbeide, å kommunisere og samhandle, samt å utøve digital dømmekraft. Vi Dustin kan guide deg gjennom alt dette. Vi lar deg teste ut ulike verktøy og applikasjoner, og lar deg finne dine favoritter i et hav av muligheter. Ta kontakt med oss for kurs og opplæring

For deg som har elever med særskilte behov

Et klasserom skal være et rom for alle, uansett ferdigheter og behov. Vi vet at det å gi tilpasset opplæring til hver enkelt elev kan være en svært utfordrende oppgave i en hektisk skolehverdag. Med Apple Ipad kan hverdagen forenkles og forbedres for både lærer og elev. Med sine motiverende verktøy og applikasjoner, som er til hjelp for elever med utfordringer knyttet til lesing, begrepsinnlæring, syn, hørsel og/eller motorikk, vil du som lærer oppleve å få en hjelpende hånd i ditt arbeid med dine elever. Vi i Dustin kjenner til utfordringene du står i, men også de mulighetene som ligger i Apples kraftige verktøy. Vi hjelper deg å finne de verktøyene du trenger i din skolehverdag for å gi elevene best mulig læring. Ta kontakt med oss for kurs og opplæring.

Sammen ser vi inn i fremtiden

Allerede på mellomtrinnet kommer programmering inn som en viktig del i flere kompetansemål i læreplanen. Som lærer kan man tenke at dette både er ukjent og noe utrygt terreng å vandre i. Men ikke vær redd. Vi i Dustin skal lede deg gjennom, og sammen skal vi oppdage nye verdener. Ved hjelp av blant annet Swift, Apple sitt eget programmeringsspråk, kan du og elevene dine lære koding på morsomme og spennende måter. Eller hva med å programmere roboter og droner, og se dem bli levende rett foran øynene dine? Mulighetene er mange, og vi kan gjerne presentere for deg hvilke muligheter som ligger lett tilgjengelig der ute. Hva om det for eksempel ikke fantes noe skille mellom fantasien din og virke­lighet? Apple har verdens største plattform for utvidet virkelighet. Dette er ikke bare fremtiden, dette er nå. Og vi i Dustin kan legge til rette for at du og dine elever kan oppleve og prøve dette i dag.Ta kontakt med oss for kurs og opplæring.

Læreren som administrator i eget klasserom

Appene «Klasserom» og «Skolearbeid» gir deg som lærer full kontrolli klasserommet. Med «Klasserom» kan du som lærer håndtere klassens iPad-enheter. Du kan styre elevene gjennom å åpne apper og lenker, sende og motta dokumenter mellom alle elevene i klassen, samt kontrollere iPad-skjermene for å holde øye med elevenes arbeid. Med «Skolearbeid» kan du som lærer distribuere og motta læremidler, evaluere elevenes fremgang, gi umiddelbar respons og gi elevene personlig veiledning. Elevene får opplysninger, sender inn arbeidet sitt og følger med på fremdriften i studiene på ett og samme sted. Om dette hørtes komplisert ut, så skal vi i Dustin sørge for å lose deg gjennom og trygge deg i bruken av disse nyttige verktøyene. Ta kontakt med oss for kurs og opplæring.

Pal Brede Valdal

Pål Brede Valdal

Apple Education Sales Manager

97535882

Pål Brede har 20 års erfaring fra skolen, både som skoleleder, lærer og IKT-ansvarlig. Han er nå strategisk rådgiver og sparringspartner for Dutins skoler innenfor skolesektoren, og er sertifisert APLs (Apple Professional Learning specialist). Ta kontakt med Pål Brede for en prat om hvordan vi kan jobbe sammen med dere.