iPad-refresh – Tid for å fornye verktøykassa!

Dustin ser allerede frem til nytt skoleår 2022-23. Og nå er det tid for å bestille iPad-er til elever og lærere. Den nye 9. generasjon iPad er forbedret på en rekke plan. Blant annet økt lagringskapasitet (64 GB eller 256 GB) og bedre kamera, for å nevne noe. Dette er godt nytt for dere i skolen!

Forny kompetansen blant dine lærere. Få tilbud om kurs inkludert i prisen når du kjøper eller leaser iPad. Kontakt vår Apple Education Sales Manager i Dustin for mer informasjon om tilbudet og tjenestene vi tilbyr.

Kontakt oss

Vi skreddersyr tjenesten etter dine behov og ønsker, og vi tilbyr to ulike kursformer; workshop via Teams eller kurs i kundens lokaler.* I begge alternativene stiller vi med kompetente og erfarne lærere som kursholdere. Læreren vil modellere, veilede og forklare på en slik måte at alle i gruppa opplever mestring og læring. Velg mellom følgende kurs:

Kom i gang

«Kom i gang» handler enkelt og greit om å komme i gang med bruk av iPad. Dette er selve grunnopplæringen, som igjen legger fundamentet for videre opplæring. Du blir her kjent med de grunnleggende funksjonene i de ulike verktøyene som du skal jobbe med senere. Ypperlig for blant annet nyansatte, som ikke har bruk iPad i undervisning før.

Alle kan kode

Fagfornyelsen gir rom for nyskaping og utforskertrang ved bruk av digitale ressurser. «Alle kan kode» er et program i regi av Apple som imøtekommer dette. Her får du innblikk i teknologiens eget språk, og med det lære deg å kode med Swift Playgrounds, en applikasjon utviklet av Apple, nettopp til dette formålet.

Alle kan tenke kreativt

Fagfornyelsen tilrettelegger for økt kreativitet og skaperglede ved bruk av digitale ressurser. «Alle kan tenke kreativt» er et program i regi av Apple. Her får du innblikk i hvordan du kan imøtekomme dette ved å tenke og jobbe kreativt sammen med elevene dine ved bruk av video, fotografering, musikk og tegning på iPad. Les mer om hvordan barna på Gjelleråsen skole brukte iPad i opplæringen i samarbeid med Dustin.

Strategisk rådgivning

Strategisk rådgivning

I denne tjenesten jobber vi etter Apple sin metode med fokus på følgende fire områder av skolens digitale drift og utviklingsområder: Visjon/mål, læring, profesjonsfaglig fellesskap og rammefaktorer. Skoleledere og/eller plangruppe jobber «hands on» med skolens egne utfordringer og muligheter. Gjennom dagen utarbeides en konkret prosjektplan som skolen kan bruke videre med aktuelle tiltak, tildeling av ansvar og tidsramme.

Lederstøtte

Lederstøtte

Hvilke ønsker har du for kompetansereisen til de ansatte? Kompetanseheving er en prosess med flere ulike elementer for å lykkes med en god opplevelse for deltakerne. Våre prosessledere har lang erfaring med kompetanseheving- og omstillingsprosjekter, de sikrer en trygg og effektiv reise for både ledelse, organisasjon og ansatt. Det settes av en dag med planlegging til denne prosessen.

Livssyklus og økonomi

Livssyklus og økonomi

Dagens forbruk definerer fremtiden vi skaper. Med en teknologisk utvikling som akselerer, og som hele tiden skaper nye behov, har vi alle et ansvar for hvordan vi forvalter forbruket vårt:

  • Elever, foresatte og lærere med daglig forsvarlig bruk
  • Skole og kommune med bærekraftsmål for innkjøp
  • Leverandører med miljøsertifiserte produkter, i tillegg til leasingselskapene med livsløpsansvar og omsetning i en sirkulær økonomi

Leasing

Ved å lease teknologien overlater man eiendomsretten og livsløspansvaret til leasingselskapet. På den måten sørger vi for at en og samme eier kan forlenge produktenes levetid, også etter at du som kunde har gått videre på ny teknologi. Det gamle utstyret hentes inn og leases ut i et annenhåndsmarked. Vi forlenger livsløpet, og når tiden er moden, avhendes utstyret på en miljøforsvarlig måte. Ta kontakt med oss i Dustin for mer informasjon om finansiering og vårt fokus på det grønne skiftet.

Ved å leie i stedet for å eie, kan du også dra nytte av de gunstige restverdiene på Apple-produkt. I tillegg bistår du til en sirkulær økonomi, hvor leasingselskapet eier utstyret og sørger for at utstyret blir forsvarlig håndtert etter endt leie, før det ombrukes.

Besparelse ved leasing

Nedenfor ser du et eksempel på besparelse ved å leie iPad. Merk at dette er et eksempel basert på Apple sin listepris, og ikke avtalepriser for skole.

iPad 9. Gen. 10.2” 64GB WiFi

Apple listepris: 3 192,- eks. mva.

  • Bidningstid: 36 mnd.
  • Pris per måned: 72,-/mnd. eks. mva.

Totalpris med finansiering
2 448 ,- eks. mva.

Leasing

Ved å lease teknologien overlater man eiendomsretten og livsløspansvaret til leasingselskapet. På den måten sørger vi for at en og samme eier kan forlenge produktenes levetid, også etter at du som kunde har gått videre på ny teknologi. Det gamle utstyret hentes inn og leases ut i et annenhåndsmarked. Vi forlenger livsløpet, og når tiden er moden, avhendes utstyret på en miljøforsvarlig måte. Ta kontakt med oss i Dustin for mer informasjon om finansiering og vårt fokus på det grønne skiftet.

Ved å leie i stedet for å eie, kan du også dra nytte av de gunstige restverdiene på Apple-produkt. I tillegg bistår du til en sirkulær økonomi, hvor leasingselskapet eier utstyret og sørger for at utstyret blir forsvarlig håndtert etter endt leie, før det ombrukes.

Besparelse ved leasing

Nedenfor ser du et eksempel på besparelse ved å leie iPad. Merk at dette er et eksempel basert på Apple sin listepris, og ikke avtalepriser for skole.

iPad 9. Gen. 10.2” 64GB WiFi

Apple listepris: 3 192,- eks. mva.

  • Bidningstid: 36 mnd.
  • Pris per måned: 72,-/mnd. eks. mva.

Totalpris med finansiering
2 448 ,- eks. mva.

Otterbox-deksel

For kun 1o kroner ekstra per måned kan du også få med dette dekselet til en verdi av 339,- eks. mva.

Se produktet her

Andre tjenester

Vi skreddersyr et tilbud basert på din skoles behov. Andre tjenester som kan inkluderes er DEP-registrering, utrulling av enheter, avemballering og levering med deksel for å nevne noe. Vi kan også kjøpe brukte iPader slik at du oppnår enda større besparelse per måned. Utstyret må AV-DEP-registreres før det returneres slik at vi kan slette innhold og få brukt om enhetene. Vi kan selvsagt også ta inn pc-er mot en rabatt. **

Pal Brede Valdal

Pål Brede Valdal

Apple Education Sales Manager

97535882

Pål Brede har 20 års erfaring fra skolen, både som skoleleder, lærer og IKT-ansvarlig. Han er nå strategisk rådgiver og sparringspartner for Dutins skoler innenfor skolesektoren, og er sertifisert APLs (Apple Professional Learning specialist). Ta kontakt med Pål Brede for en prat om hvordan vi kan jobbe sammen med dere.

*Kost, losji og reise dekkes av kunden ved kurs på lokasjon/skolen.

** Rabatt vil avhenge av produkt, spesifikasjon, alder og tilstand.