Lederen som digital dirigent

Dustin er godt kjent med hvilke utfordringer og muligheter en ledelse står overfor i møte med en skolehverdag preget av store endringer i form av både skole og hjemmeskole. I mars 2020 ble en hel nasjon kastet inn i uvisse, og i skolen vokste det frem en digital kompetanseheving blant lærerne og elevene som vi aldri før hadde vært vitne til. Og inne i denne symfonien stod skolelederne. Det krevdes, og kreves fortsatt, både kløkt og klokskap i det å lede en slik prosess. Og i dette arbeidet vet vi at man kan støte på utfordringer, men også se nye muligheter. Vi i Dustin ønsker å være med deg som skoleleder i denne prosessen. Vi kan være en strategisk partner i samarbeid med deg og dine kollegaer, samt sparre med dere omkring digitalt og pedagogisk utviklingsarbeid. Vi vil delta i ditt orkester.

Kompetanseheving og lederstøtte

Digital modenhet i organisasjonen er viktig for å best mulig kunne benytte teknologi til både faglige og administrative formål og oppgaver. I skolen handler dette om å planlegge undervisning, gjennomføre undervisning, etterarbeid med vurdering, dialog mellom skole og hjem, deling av ressurser, rapportering, samt flere andre oppgaver som fyller en arbeidsdag. Denne digitale modenheten er viktig for å sikre trygg og kvalitativt god bruk av digitale verktøy, ikke bare i lærernes profesjonsfellesskap, men også i arbeid med elevene. Vi i Dustin kan bistå med full implementering i bruk av digitale verktøy, samt kompetanseheving på både leder- og lærernivå. En slik prosess kan ha ulik varighet, avhengig av behov og ønske. Men den består som oftest av følgende momenter: Prosjektering, lederstøtte, kursing/opplæring/modellering, samt oppfølging i form av workshops. Ta kontakt med oss for kurs og opplæring.

Kjøpe nytt eller lease IT-utstyr av Dustin

Vi vet at IT-utstyr er en kostnad for skolen, men også at dette er en nødvendig investering for å nå de målene dere jobber mot. Som kunde av Dustin skal du være trygg på å få førsteklasses rådgiving uansett hvilke behov og valg du står overfor. Av oss kan du enten kjøpe eller lease IT-utstyr. Eller begge deler om det er ønskelig.

Med finansiering gjennom Apple Finance Service (AFS) betaler skolen en fast månedspris for utstyret. Restverdien er inkludert i prisen. På den måten får du umiddelbart tilgang til utstyret og betaler bare en rimelig månedsavgift. Skolen får det nyeste utstyret, som støtter de nyeste operativsystemene og applikasjonene. Etter avtaletiden sørger vi for at utstyret resirkuleres på en miljøvennlig og datasikker måte.

Høyt fokus på sikkerhet

Personvern er en vesentlig del av utformingen av Apples utstyr, programvare og tjenester. Vår integrerte tilnærmingsmåte gjør at Dustin og Apple kan garantere sikkerheten på alle områder. Vi tar hensyn til alle brukeres personvern, både elevenes, lærernes og øvrig personale. Du skal være trygg ved bruk av Apples produkter, kjøpt eller leaset av Dustin.

Og når skolen oppretter kontoer, utstyr og programmer for elevene sine i Apple School Manager, så kan vi være sikker på at Apple bruker opplysningene kun til undervisningsformål. Transparens er viktig når man vil forstå hvordan elevens oppgaver brukes. Formålet med EUs generelle personvernforordning (GDPR) er å sikre integriteten og personvernet i personopplysninger som behandles hjemme og i skolen. Du kan stole på at Apples produkter og tjenester oppfyller kravene i GDPR hundre prosent.

Pal Brede Valdal

Pål Brede Valdal

Apple Education Sales Manager

97535882

Pål Brede har 20 års erfaring fra skolen, både som skoleleder, lærer og IKT-ansvarlig. Han er nå strategisk rådgiver og sparringspartner for Dutins skoler innenfor skolesektoren, og er sertifisert APLs (Apple Professional Learning specialist). Ta kontakt med Pål Brede for en prat om hvordan vi kan jobbe sammen med dere.