IKT-avdelingen som viktig støtte i skolens arbeid

Apple har effektive verktøy, spesielt utviklet for skoler, som hjelper systemadministratorene med å støtte lærerne i arbeidet som foregår i klasserommet. Det er viktig å skape forhold som gjør læringen sømløs, trygg og effektiv for alle elever. I tillegg vil både lærerne og skolens ledelse oppleve en viktig støttespiller i sitt samarbeid med en kompetent IKT-avdeling.

Verktøy for sikker og effektiv drift

Apple School Manager (ASM) er en enkel, gratis, nettbasert portal som IKT-ansatte kan benytte for å ta i bruk iPad og Mac-er i skolene. Med ASM er det enkelt å gi elever og lærere tilgang til Apples tjenester, skaffe programmer og bøker, samt tilby lærerne verktøy for å skape inspirerende læringsopplevelser. Alt på samme sted. Apple-utstyret kan enkelt registreres i en MDM-løsning (Mobile Device Management) for håndtering av mobilt utstyr, direkte fra Apple School Manager. MDM tilbyr en rask og smidig prosess for idriftsetting av skolens utstyr.

Hvis skolen bruker Microsoft Azure Active Directory som leverandør av ID-opplysninger er det lett å opprette en direkte tilkobling til Apple School Manager, samt tilby Apples tjenester til brukerne. Apple School Manager kan dessuten kobles til elevdatasystemet, noe som gjør at elevregistrene umiddelbart kan brukes i appene «Skolearbeid» og «Klasserom». Dustin bistår gjerne i klargjøring av og opplæring i disse verktøyene.

Pal Brede Valdal

Pål Brede Valdal

Apple Education Sales Manager

97535882

Pål Brede har 20 års erfaring fra skolen, både som skoleleder, lærer og IKT-ansvarlig. Han er nå strategisk rådgiver og sparringspartner for Dutins skoler innenfor skolesektoren, og er sertifisert APLs (Apple Professional Learning specialist). Ta kontakt med Pål Brede for en prat om hvordan vi kan jobbe sammen med dere.